Možete koristiti Webex način za pozivanje i dijeljenje sadržaja i Flip način za crtanje i kokreaciju. Koristite dodirni zaslon za navigaciju u Webex modu ili koristite dodirni kontroler ako je dostupan.

Ako primite poziv u Flip modu, zaslon automatski prelazi u Webex mod.

Prebaci na Flip mod

U načinu Webex dodirnite tipku Flip na početnom zaslonu za otvaranje načina Flip.

Prebaci na Webex način rada

1

U Flip modu dodirnite opciju izbornika na vrhu zaslona za otvaranje opcija.

2

Dodirnite Webex za otvaranje načina rada Webex.