Du kan bruge Webex-tilstanden til opkald og deling af indhold og Flip-tilstanden til tegning og oprettelse i fællesskab. Brug berøringsskærmen til at navigere i Webex-tilstanden, eller brug touch-controlleren, hvis der findes en.

Hvis du modtager et opkald, når du er i Flip-tilstanden, skifter skærmen automatisk til Webex-tilstanden.

Skift til vippetilstand

Tryk på knappen Vend på startskærmen for at åbne tilstanden vendetilstanden.

Skift til Webex-tilstand

1

I Flip-tilstanden skal du trykke på menupunktet øverst på skærmen for at åbne indstillinger.

2

Tryk på Webex for at åbne Webex-tilstand.