Du kan bruge Webex-tilstanden til opkald og deling af indhold og Flip-tilstanden til tegning og oprettelse i fællesskab. Brug berøringsskærmen til at navigere i Webex tilstanden, eller brug touch-controlleren, hvis der findes en.

Hvis du modtager et opkald, når du er i Flip-tilstanden, skifter skærmen automatisk til Webex-tilstanden.

I softwareversion RoomOS marts 11,3 og nyere, skal du installere knappen Spejlvend på lokale pakkens mini bruger en makro. Læs, hvordan du aktiverer Samsung Flip makro.

Skift til vippetilstand

Tryk på knappen Vend på startskærmen for at åbne tilstanden vendetilstanden.

Skift til Webex-tilstand

1

I Flip-tilstanden skal du trykke på menupunktet øverst på skærmen for at åbne indstillinger.

2

Tryk på Webex for at åbne Webex-tilstand.