Bluetooth Наушници

Можете да използвате Bluetooth Наушници за Вашите разговори, ако телефонът Ви поддържа Bluetooth.

Когато използвате Bluetooth Наушници с телефона си, имайте предвид, че:

 • Ако към телефона имате прикачени заедно Bluetooth Наушници и стандартни наушници, в даден момент работи само един тип Наушници. Когато активирате едните Наушници, другите автоматично се деактивират.

 • Ако използвате USB Наушници, Bluetooth и аналоговите Наушници се деактивират. Ако изключите USB Наушниците, трябва да активирате Bluetooth или стандартните Наушници.

 • За оптимално покритие на Наушниците използвайте Bluetooth Наушниците в рамките на 10 фута (3 метра) от телефона.

 • Вашият телефон поддържа профила за използване на Bluetooth Наушници тип „свободни ръце“. Ако Bluetooth Наушниците Ви поддържат тези функции, можете да използвате Наушниците за:

  • Отговаряне на повикване

  • Приключване на повикване

  • Промяна на силата на звука на наушниците за повикване

  • Повторно набиране на номер

  • Преглед на ИД на повикващия

  • Отхвърляне на повикване

  • Отклоняване на повикване

  • Поставяне на повикване в режим на задържане чрез отговаряне на постъпващо повикване

  • Завършване на повикване чрез отговаряне на постъпващо повикване

За повече информация вижте документацията от производителя на Вашите Bluetooth Наушници.

Включване и изключване на Bluetooth

Когато Bluetooth функцията е активна, иконата за Bluetooth се появява в горната част на екрана на телефона.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Bluetooth.

3

Натиснете Вкл. или Изкл.

4

Изберете Задаване.

Добавяне на Bluetooth Наушници

1

Направете Bluetooth наушниците си откриваеми.

2

Натиснете Приложения .

3

Изберете Bluetooth > устройства

4

Изберете Сканиране.

5

Изберете наушниците си и натиснете Свързване.

6

(По избор) Ако получите подкана, въведете PIN за слушалките си.

Прекъсване на връзката с Bluetooth Наушници

Трябва да прекъснете връзката на Bluetooth наушниците, за да ги използвате с друго устройство.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Bluetooth > устройства.

3

Изберете Bluetooth наушници.

4

Натиснете Прекъсване на връзката.

Премахване на Bluetooth Наушници

Премахнете Bluetooth наушниците, ако не смятате да ги използвате с телефона си отново.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Bluetooth > устройства.

3

Изберете Bluetooth наушници и натиснете Изтриване.