Bluetooth naglavne slušalice

Ako telefon podržava značajku Bluetooth, Bluetooth slušalice možete upotrebljavati za pozive.

Kada upotrebljavate Bluetooth naglavnu slušalicu na telefonu, vodite računa o sljedećem:

 • Ako su vam istodobno priključene i Bluetooth i standardna naglavna slušalica, odjednom možete upotrebljavati samo jednu vrstu naglavne slušalice. Kada omogućite jednu naglavnu slušalicu, druga se automatski onemogućuje.

 • Ako upotrebljavate USB naglavnu slušalicu, Bluetooth i analogna slušalica automatski su onemogućene. Ako odspojite USB naglavnu slušalicu, morate omogućiti Bluetooth ili standardnu naglavnu slušalicu.

 • Za optimalni rad Bluetooth naglavnu slušalicu upotrebljavajte na udaljenosti od najviše 3 metra od telefona.

 • Telefon podržava handsfree Bluetooth profil. Ako Bluetooth naglavna slušalica podržava tu značajku, naglavnu slušalicu možete upotrebljavati za:

  • odgovaranje na poziv

  • završavanje poziva

  • mijenjanje glasnoće naglavne slušalice.

  • Ponovno biranje broja

  • Prikaz ID-a pozivatelja

  • Odbijanje poziva

  • Preusmjeravanje poziva

  • Stavljanje poziva na čekanje odgovaranjem na dolazni poziv

  • Završavanje poziva odgovaranjem na dolazni poziv

Više informacija potražite u dokumentaciji proizvođača Bluetooth naglavne slušalice.

Uključivanje i isključivanje Bluetootha

Ikona Bluetootha prikazuje se u zaglavlju telefona kada je Bluetooth veza aktivna.

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite Bluetooth.

3

Pritisnite Uključeno ili Isključeno.

4

Odaberite Postavi.

Dodavanje Bluetooth naglavne slušalice

1

Postavite Bluetooth naglavne slušalice vidljivim.

2

Pritisnite Programi .

3

Odaberite Bluetooth > uređaji

4

Odaberite Skeniraj.

5

Odaberite naglavne slušalice i pritisnite Poveži.

6

Neobavezno ako se to od vas zatraži, unesite PIN slušalice.

Prekidanje veze Bluetooth naglavne slušalice

Odspojite Bluetooth slušalicu prije njene upotrebe s drugim uređajem.

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite Bluetooth > uređaja.

3

Odaberite Bluetooth naglavne slušalice.

4

Pritisnite Odspoji.

Uklanjanje Bluetooth naglavne slušalice

Ako Bluetooth slušalice ne namjeravate više upotrebljavati s telefonom, uklonite ih.

1

Pritisnite Programi .

2

Odaberite Bluetooth > uređaja.

3

Odaberite Bluetooth naglavnu slušalicu i pritisnite Izbriši.