Zestawy słuchawkowe Bluetooth

Jeśli telefon obsługuje komunikację Bluetooth, do wykonywania połączeń można użyć zestawu słuchawkowego Bluetooth.

W przypadku używania z telefonem zestawów słuchawkowych Bluetooth należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli z telefonem połączony jest zarówno zestaw słuchawkowy Bluetooth, jak i standardowy zestaw słuchawkowy, w danym momencie może działać tylko jeden z nich. Po włączeniu jednego zestawu słuchawkowego drugi wyłącza się automatycznie.

 • Po użyciu zestawu słuchawkowego USB zostanie wyłączony zarówno zestaw słuchawkowy Bluetooth, jak i analogowy zestaw słuchawkowy. Po odłączeniu zestawu słuchawkowego USB trzeba włączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth lub standardowy zestaw słuchawkowy.

 • W celu zachowania optymalnego zasięgu zestawu słuchawkowego Bluetooth należy używać go w promieniu 3 metrów od telefonu.

 • Telefon obsługuje profil Handsfree komunikacji Bluetooth. Jeśli zestaw słuchawkowy Bluetooth obsługuje poniższe funkcje, można za jego pomocą wykonywać następujące czynności:

  • Odbieranie połączenia

  • Kończenie połączenia

  • Zmiana głośności zestawu słuchawkowego w trakcie połączenia

  • Ponowne wybieranie numeru

  • Wyświetlanie identyfikatora osoby dzwoniącej

  • Odrzucanie połączenia

  • Przekierowywanie połączenia

  • Zawieszanie połączenia poprzez odebranie połączenia przychodzącego

  • Kończenie połączenia poprzez odebranie połączenia przychodzącego

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji producenta zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Włączanie i wyłączanie Bluetooth

Gdy Bluetooth jest aktywna, ikona Bluetooth Pojawi się w nagłówku ekranu telefonu.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz opcję Bluetooth.

3

Naciśnij przycisk Wł. lub Wył.

Dodawanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

1

Włącz tryb widoczności w zestawie słuchawkowym Bluetooth.

2

Aplikacje prasowe .

3

Wybierz Bluetooth > Dodaj Bluetooth urządzenie.

Telefon wyszukuje widoczne obsługiwane urządzenia.
4

Wybierz zestaw słuchawkowy i naciśnij przycisk Połącz.

5

(Opcjonalnie) Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN zestawu słuchawkowego.

Odłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Przed użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth z innym urządzeniem należy go odłączyć.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz opcję Bluetooth.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy Bluetooth.

4

Naciśnij przycisk Rozłącz.

Usuwanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Usuń zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli nie zamierzasz go używać z telefonem.

1

Aplikacje prasowe .

2

Wybierz opcję Bluetooth.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy Bluetooth i naciśnij przycisk Usuń.