Bluetooth slušalice

Ako telefon podržava Bluetooth, možete da koristite Bluetooth slušalice za pozive.

Kada sa telefonom koristite Bluetooth slušalice, imajte na umu sledeće:

 • Ako ste na telefon povezali i Bluetooth i standardne slušalice, u datom trenutku funkcioniše samo jedan tip slušalica. Kada aktivirate jedne slušalice, druge se automatski deaktiviraju.

 • Ako koristite USB slušalice, i Bluetooth i analogne slušalice su deaktivirane. Kada isključite USB slušalice, morate da aktivirate Bluetooth ili standardne slušalice.

 • Za optimalnu pokrivenost slušalice, upotrebite svoju Bluetooth slušalicu sa 10 stopa (3 metra) na telefonu.

 • Telefon podržava Bluetooth „handsfree“ profil. Ako Bluetooth slušalice podržavaju ove funkcije, njih možete da koristite za:

  • odgovaranje na poziv,

  • prekidanje poziva,

  • podešavanje jačine zvuka u slušalicama u toku poziva,

  • Ponovno biranje broja

  • Pregled ID-a pozivaoca

  • Odbijanje poziva

  • Skretanje poziva

  • Postavite poziv na čekanje odgovorom na dolazni poziv

  • Završite poziv odgovorom na dolazni poziv

Više informacija možete da pronađete u dokumentaciji proizvođača Bluetooth slušalica.

Uključivanje Bluetooth ili isključivanje

Kada Bluetooth aktivna, ikona Bluetooth datoteke Pojavljuje se u zaglavlju ekrana telefona.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite opciju Bluetooth.

3

Pritisnite opciju Uklj. ili opciju Isklj.

Dodavanje Bluetooth slušalica

1

Podesite Bluetooth slušalice tako da budu vidljive.

2

Aplikacije za štampu .

3

Izaberite Bluetooth > Ad Bluetooth uređaj.

Telefon traži vidljivi pribor.
4

Izaberite slušalice, a zatim pritisnite taster Poveži.

5

(Opcionalno) Ako vam bude zatraženo, unesite PIN za slušalice sa mikrofonom.

Prekidanje veze sa Bluetooth slušalicama

Da biste mogli da koristite Bluetooth slušalice sa nekim drugim uređajem, potrebno je najpre da ih isključite.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite opciju Bluetooth.

3

Izaberite Bluetooth slušalice.

4

Pritisnite taster Isključi.

Uklanjanje Bluetooth slušalica

Uklonite Bluetooth slušalice ako ih nećete ponovo koristiti sa telefonom.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite opciju Bluetooth.

3

Izaberite Bluetooth slušalice i pritisnite taster Izbriši.