Bluetooth slušalice

Ako telefon podržava Bluetooth, možete da koristite Bluetooth slušalice za pozive.

Kada sa telefonom koristite Bluetooth slušalice, imajte na umu sledeće:

 • Ako ste na telefon povezali i Bluetooth i standardne slušalice, u datom trenutku funkcioniše samo jedan tip slušalica. Kada aktivirate jedne slušalice, druge se automatski deaktiviraju.

 • Ako koristite USB slušalice, i Bluetooth i analogne slušalice su deaktivirane. Kada isključite USB slušalice, morate da aktivirate Bluetooth ili standardne slušalice.

 • Za optimalnu pokrivenost slušalica, Bluetooth slušalice koristite u dometu od najviše 3 metra (10 stopa) od telefona.

 • Telefon podržava Bluetooth „handsfree“ profil. Ako Bluetooth slušalice podržavaju ove funkcije, njih možete da koristite za:

  • odgovaranje na poziv,

  • prekidanje poziva,

  • podešavanje jačine zvuka u slušalicama u toku poziva,

  • Ponovno biranje broja

  • Pregled ID-a pozivaoca

  • Odbijanje poziva

  • Skretanje poziva

  • Postavite poziv na čekanje odgovorom na dolazni poziv

  • Završite poziv odgovorom na dolazni poziv

Više informacija možete da pronađete u dokumentaciji proizvođača Bluetooth slušalica.

Uključivanje i isključivanje Bluetooth veze

Kada je Bluetooth aktivan, ikona za Bluetooth se prikazuje na vrhu ekrana telefona.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite opciju Bluetooth.

3

Pritisnite opciju Uklj. ili opciju Isklj.

4

Izaberite Podešavanje.

Dodavanje Bluetooth slušalica

1

Podesite Bluetooth slušalice tako da budu vidljive.

2

Pritisnite dugme Aplikacije .

3

Izbor Bluetooth > uređaja

4

Izaberite Skeniranje.

5

Izaberite slušalice, a zatim pritisnite taster Poveži.

6

(Opcionalno) Ako vam bude zatraženo, unesite PIN za slušalice sa mikrofonom.

Isključivanje Bluetooth slušalica

Da biste mogli da koristite Bluetooth slušalice sa nekim drugim uređajem, potrebno je najpre da ih isključite.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite Bluetooth > uređaje.

3

Izaberite Bluetooth slušalice.

4

Pritisnite taster Isključi.

Uklanjanje USB slušalica

Uklonite Bluetooth slušalice ako ih nećete ponovo koristiti sa telefonom.

1

Pritisnite dugme Aplikacije .

2

Izaberite Bluetooth > uređaje.

3

Izaberite Bluetooth slušalice i pritisnite taster Izbriši.