Bluetooth-headset

Du kan använda ett Bluetooth-headset för dina samtal om din telefon har stöd för Bluetooth.

Ha följande i åtanke när du använder Bluetooth-headset till telefonen:

 • Om du har både ett Bluetooth-headset och ett standardheadset kopplade till telefonen fungerar endast en typ av headset åt gången. När ett headset aktiveras inaktiveras det andra automatiskt.

 • Om du använder ett USB-headset inaktiveras både Bluetooth-headsetet och det analoga headsetet. Om du kopplar ur USB-headsetet måste du aktivera Bluetooth- eller standardheadsetet.

 • För att optimera headsetets täckning bör Bluetooth-headsetet användas inom 3 meter (10 fot) från telefonen.

 • Telefonen stöder Bluetooth-handsfreeprofilen. Om ditt Bluetooth-headset har stöd för de här funktionerna kan du använda headsetet för:

  • Besvara ett samtal

  • avsluta ett samtal

  • Ändra headsetets volym för ett samtal

  • Ringa upp ett nummer igen

  • Visa nummerpresentation

  • Avvisa ett samtal

  • Vidarekoppla ett samtal

  • Parkera ett samtal genom att svara på ett inkommande samtal

  • Avsluta ett samtal genom att svara på ett inkommande samtal

Mer information finns i dokumentationen från tillverkaren av Bluetooth-headsetet.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth

När Bluetooth är aktivt visas ikonen för Bluetooth i telefonskärmens övre rad.

1

Tryck på Program .

2

Välj Bluetooth.

3

Tryck på eller Av.

Lägga till ett Bluetooth-headset

1

Sätt ditt Bluetooth-headset i synligt läge.

2

Tryck på Program .

3

Välj Bluetooth > Lägg till Bluetooth-enhet.

Din telefon söker efter igenkänningsbara tillbehör.
4

Välj ditt headset och tryck på Anslut.

5

(valfritt) Om du uppmanas ska du slå in PIN-koden till ditt headset.

Koppla ifrån ett Bluetooth-headset

Du bör koppla från ditt Bluetooth-headset innan du använder det med en annan enhet.

1

Tryck på Program .

2

Välj Bluetooth.

3

Välj ett Bluetooth-headset.

4

Tryck på Koppla ifrån.

Ta bort ett Bluetooth-headset

Ta bort ditt Bluetooth-headset om du inte kommer att använda det med din telefon igen.

1

Tryck på Program .

2

Välj Bluetooth.

3

Markera ett Bluetooth-headset och tryck på Ta bort.