Bluetooth-headset

Du kan bruke Bluetooth-headset til anrop hvis telefonen støtter Bluetooth.

Når du bruker Bluetooth-headset med telefonen, må du huske at:

 • Hvis du har både et par Bluetooth-headset og et par standard headset koblet til telefonen, vil kun én av de fungere av gangen. Når du aktiverer ett par headset, vil de andre deaktiveres automatisk.

 • Hvis du bruker USB-headset, vil både USB-headsettet og de analoge headsettet, kobles fra. Hvis du kobler fra USB-headsettet, må du aktivere Bluetooth- eller standardheadsettet.

 • For optimal dekning av headsettet bør du bruke Bluetooth-headsettet innenfor en rekkevidde på 3 meter (10 fot) fra telefonen.

 • Telefonen støtter Bluetooth-håndfriprofilen. Hvis Bluetooth-headsettet dine støtter disse funksjonene, kan du bruke headsettet til å:

  • Svare på anrop

  • Avslutte en samtale

  • Endre volumet i hodetelefonene for en samtale

  • Ringe et nummer på nytt

  • Vise anroper-ID

  • Avvise et anrop

  • Overføre et anrop

  • Sette en samtale på vent ved å svare på nytt anrop

  • Avslutte en samtale ved å svare på nytt anrop

Se dokumentene fra produsenten av Bluetooth-headsettet for mer informasjon.

Slå Bluetooth på eller av

Når Bluetooth er aktiv, vises Bluetooth-ikonet Vises i overskriften på telefonskjermen.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Bluetooth.

3

Trykk på eller Av.

Legge til et Bluetooth hodetelefoner

1

Gjør Bluetooth-hodetelefonene dine synlige.

2

Trykk på Programmer .

3

Velg Bluetooth > Legg til Bluetooth enhet.

Telefonen søker etter tilbehør som kan oppdages.
4

Velg hodetelefonene og trykk på Koble til.

5

(Valgfritt) Hvis du blir bedt om det, skriver du inn PIN for hodetelefonene.

Koble fra et Bluetooth hodetelefoner

Du bør koble fra Bluetooth-hodetelefonene før du bruker de med en annen enhet.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Bluetooth.

3

Velg Bluetooth-headset.

4

Trykk på Koble fra.

Fjerne et Bluetooth hodetelefoner

Fjern Bluetooth-hodetelefonene hvis du ikke skal bruke dem med telefonen igjen.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Bluetooth.

3

Velg Bluetooth-hodetelefoner og trykk på Slett.