Гарнітури Bluetooth

Якщо на телефоні підтримується технологія Bluetooth, для викликів можна використовувати Bluetooth-гарнітуру.

Під час використання Bluetooth-гарнітури з телефоном необхідно пам’ятати про таке:

 • Якщо до телефона підключено стандартну та Bluetooth-гарнітури, одночасно може працювати лише одна з них. Після ввімкнення однієї гарнітури інша автоматично відключається.

 • Якщо використовується USB-гарнітура, аналогова та Bluetooth-гарнітури вимикаються. Після відключення USB-гарнітури потрібно ввімкнути стандартну або Bluetooth-гарнітуру.

 • Для найкращого рівня сигналу використовуйте Bluetooth-гарнітуру в радіусі 3 метрів від телефона.

 • На телефоні підтримується Bluetooth-профіль handsfree. Якщо гарнітура Bluetooth підтримує наведені нижче функції, за допомогою неї можна виконувати такі дії:

  • Відповідь на виклик

  • Завершення виклику

  • Зміна гучності гарнітури для виклику

  • Повторний набір номера

  • Перегляд ідентифікатора абонента

  • Відхилення виклику

  • Перенаправлення виклику

  • Утримування виклику й відповідь на вхідний виклик

  • Завершення виклику й відповідь на вхідний виклик

Для отримання додаткової інформації скористайтеся документацією від виробника гарнітури Bluetooth.

Увімкнення та вимкнення Bluetooth

Коли Bluetooth активний, піктограма Bluetooth з'являється в заголовку екрана телефону.

1

Програми для преси .

2

Виберіть Bluetooth.

3

Натисніть Увімкнути або Вимкнути.

Додавання Bluetooth гарнітури

1

Зробіть Bluetooth-гарнітуру доступною для пошуку.

2

Програми для преси .

3

Виберіть Bluetooth > Додати Bluetooth пристрій.

Телефон розпочне пошук доступних аксесуарів.
4

Виберіть свою гарнітуру й натисніть Підключити.

5

(Необов'язково) Якщо з'явиться запит, введіть PIN гарнітури.

Від'єднайте Bluetooth гарнітуру

Від’єднайте гарнітуру Bluetooth, перш ніж використовувати її з іншим пристроєм.

1

Програми для преси .

2

Виберіть Bluetooth.

3

Виберіть гарнітуру Bluetooth.

4

Натисніть Від’єднати.

Видалення Bluetooth гарнітури

Видаліть гарнітуру Bluetooth, якщо ви більше не використовуватимете її з телефоном.

1

Програми для преси .

2

Виберіть Bluetooth.

3

Виберіть гарнітуру Bluetooth і натисніть Видалити.