Bluetooth-headset

Du kan bruge Bluetooth-hovedtelefoner til dine opkald, hvis telefonen understøtter Bluetooth.

Når du anvender Bluetooth-hovedtelefoner sammen med telefonen, skal du huske følgende:

 • Hvis du har både Bluetooth-hovedtelefoner og standardhovedtelefoner tilsluttet telefonen, kan du kun anvende et sæt hovedtelefoner ad gangen. Når du aktiverer det ene sæt hovedtelefoner, deaktiveres det andet sæt automatisk.

 • Hvis du bruger USB-hovedtelefoner, deaktiveres både Bluetooth-hovedtelefonerne og de analoge hovedtelefoner. Hvis du tager stikket til USB-hovedtelefonerne ud, skal du aktivere Bluetooth-hovedtelefoner eller standardhovedtelefoner.

 • Du får optimal hovedtelefondækning, hvis du bruger Bluetooth-hovedtelefoner inden for 3 meter fra telefonen.

 • Telefonen understøtter den håndfrie Bluetooth-profil. Hvis Bluetooth-hovedtelefonerne understøtter disse funktioner, kan du bruge hovedtelefonerne følgende:

  • Besvar et opkald

  • Afslut et opkald

  • Justere hovedtelefonernes lydstyrke for et opkald

  • Ring et nummer op igen

  • Vis opkalds-id

  • Afvis et opkald

  • Omdiriger et opkald

  • Sæt et opkald på hold ved at besvare et indgående opkald

  • Afslut et opkald ved at besvare et indgående opkald

Få flere oplysninger i dokumentationen fra Bluetooth-hovedtelefonernes producent.

Slå Bluetooth til eller fra

Når Bluetooth er aktiveret, vises Bluetooth-ikonet i telefonskærmens overskrift.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Bluetooth.

3

Tryk på Til eller Fra.

Tilføj Bluetooth-hovedtelefoner

1

Gør dine Bluetooth-hovedtelefoner synlige for Bluetooth.

2

Tryk på Programmer .

3

Vælg Bluetooth > Tilføj Bluetooth-enhed.

Telefonen leder efter synligt tilbehør.
4

Vælg hovedtelefonerne, og tryk på Tilslut.

5

(valgfri) Indtast PIN-koden til dine hovedtelefoner, hvis du bliver bedt om det.

Afbryd en Bluetooth-hovedtelefon

Du bør frakoble Bluetooth-hovedtelefonen, før du bruger den sammen med en anden enhed.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Bluetooth.

3

Vælg Bluetooth-hovedtelefoner.

4

Tryk på Frakobl.

Fjern Bluetooth-hovedtelefoner

Fjern Bluetooth-hovedtelefonerne, hvis du ikke skal bruge dem med telefonen igen:

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Bluetooth.

3

Vælg Bluetooth-hovedtelefonerne, og tryk på Slet.