Bluetooth-headsets

U kunt een Bluetooth-hoofdtelefoon voor uw gesprekken gebruiken als uw telefoon Bluetooth ondersteunt.

Denk aan het volgende als u Bluetooth-hoofdtelefoons met uw telefoon gebruikt:

 • Als u zowel een Bluetooth-hoofdtelefoon als een standaardhoofdtelefoon aan de telefoon hebt gekoppeld, kan slechts één soort hoofdtelefoon tegelijkertijd werken. Als u de ene hoofdtelefoon inschakelt, wordt de andere automatisch uitgeschakeld.

 • Als u een USB-hoofdtelefoon gebruikt, worden zowel de Bluetooth- als de analoge hoofdtelefoon uitgeschakeld. Als u de USB-hoofdtelefoon ontkoppelt, moet u de Bluetooth- of de standaardhoofdtelefoon inschakelen.

 • Voor optimale hoofdtelefoondekking gebruikt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon binnen 3 meter van de telefoon.

 • Uw telefoon ondersteunt het Bluetooth Handsfree-profiel. Als uw Bluetooth-hoofdtelefoon deze functies ondersteunt, kunt u uw hoofdtelefoon gebruiken voor het volgende:

  • Een gesprek beantwoorden

  • Een gesprek beëindigen

  • Het volume van de hoofdtelefoon voor een gesprek aanpassen

  • Een nummer opnieuw kiezen

  • Nummerweergave weergeven

  • Een gesprek weigeren

  • Een gesprek omleiden

  • Een gesprek in de wachtstand plaatsen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

  • Een gesprek beëindigen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de Bluetooth-hoofdtelefoon.

Bluetooth in- of uitschakelen

Wanneer Bluetooth actief is, wordt het pictogram Bluetooth Verschijnt in de koptekst van het telefoonscherm.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Druk op Aan of Uit.

Een Bluetooth-hoofdtelefoon toevoegen

1

Maak uw Bluetooth-hoofdtelefoon zichtbaar.

2

Druk op toepassingen .

3

Selecteer Bluetooth > Add Bluetooth apparaat.

De telefoon zoekt naar vindbare accessoires.
4

Selecteer de hoofdtelefoon en druk op Verbinden.

5

(Optioneel) Voer de PIN voor de headset in als daarom wordt gevraagd.

De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon verbreken

U moet de Bluetooth-hoofdtelefoon loskoppelen voordat u deze gebruikt met een ander apparaat.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Selecteer een Bluetooth-hoofdtelefoon.

4

Druk op Verbreken.

Een Bluetooth-hoofdtelefoon verwijderen

Verwijder uw Bluetooth-hoofdtelefoon als u deze niet meer gaat gebruiken met uw telefoon.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Selecteer een Bluetooth-hoofdtelefoon en druk op Verwijderen.