Bluetooth-headsets

U kunt een Bluetooth-headset voor uw gesprekken gebruiken als uw telefoon Bluetooth ondersteunt.

Denk aan het volgende als u Bluetooth-headsets met uw telefoon gebruikt:

 • Als u zowel een Bluetooth-headset als een standaardheadset aan de telefoon hebt gekoppeld, kan slechts één soort headset tegelijkertijd werken. Als u de ene headset inschakelt, wordt de andere automatisch uitgeschakeld.

 • Als u een USB-headset gebruikt, worden zowel de Bluetooth- als de analoge headset uitgeschakeld. Als u de USB-headset ontkoppelt, moet u de Bluetooth- of de standaardheadset inschakelen.

 • Voor optimale headsetdekking gebruikt u uw Bluetooth-headset binnen 3 meter van de telefoon.

 • Uw telefoon ondersteunt het Bluetooth Handsfree-profiel. Als uw Bluetooth-headset deze functies ondersteunt, kunt u uw headset gebruiken voor het volgende:

  • Een gesprek beantwoorden

  • Een gesprek beëindigen

  • Het volume van de headset voor een gesprek aanpassen

  • Een nummer opnieuw kiezen

  • Nummerweergave weergeven

  • Een gesprek weigeren

  • Een gesprek omleiden

  • Een gesprek in de wachtstand plaatsen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

  • Een gesprek beëindigen door een binnenkomend gesprek te beantwoorden

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de Bluetooth-headset.

Bluetooth in- of uitschakelen

Als Bluetooth actief is, verschijnt het pictogram Bluetooth boven aan het telefoonscherm.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Druk op Aan of Uit.

Een Bluetooth-headset toevoegen

1

Maak uw Bluetooth-headset zichtbaar.

2

Druk op Toepassingen .

3

Selecteer Bluetooth > Bluetooth-apparaat toevoegen.

De telefoon zoekt naar vindbare accessoires.
4

Selecteer de headset en druk op Verbinden.

5

(optioneel) Voer de pincode voor uw headset in als u hierom wordt gevraagd.

De verbinding met een Bluetooth-headset verbreken

U moet de Bluetooth-headset loskoppelen voordat u deze gebruikt met een ander apparaat.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Selecteer een Bluetooth-headset.

4

Druk op Verbreken.

Een Bluetooth-headset verwijderen

Verwijder uw Bluetooth-headset als u deze niet meer gaat gebruiken met uw telefoon.

1

Druk op Toepassingen .

2

Selecteer Bluetooth.

3

Selecteer een Bluetooth-headset en druk op Verwijderen.