Náhlavní soupravy Bluetooth

Pokud použitý telefon podporuje funkci Bluetooth, můžete k obsluze hovorů používat náhlavní soupravu Bluetooth.

Při používání náhlavních souprav Bluetooth s telefonem pamatujte na následující zásady:

 • Je-li k telefonu připojena současně náhlavní souprava Bluetooth i standardní náhlavní souprava, bude fungovat pouze jedna z nich. Pokud aktivujete jednu náhlavní soupravu, druhá je automaticky deaktivována.

 • Použijete-li náhlavní soupravu USB, bude deaktivována náhlavní souprava Bluetooth i analogová náhlavní souprava. Pokud odpojíte náhlavní soupravu USB, musíte aktivovat náhlavní soupravu Bluetooth nebo standardní náhlavní soupravu.

 • K zajištění optimálního signálu používejte náhlavní soupravu Bluetooth maximálně 3 metry od telefonu.

 • Telefon podporuje profil handsfree Bluetooth (BHP). Pokud použitá náhlavní souprava Bluetooth příslušné funkce podporuje, můžete ji použít k následujícím činnostem:

  • přijetí hovoru,

  • ukončení hovoru,

  • změna hlasitosti náhlavní soupravy během hovoru,

  • opakování volání,

  • zobrazení ID volajícího,

  • odmítnutí hovoru,

  • odklonění hovoru,

  • hovor přidržíte přijmutím příchozího hovoru,

  • hovor ukončíte přijmutím příchozího hovoru.

Další informace naleznete v dokumentaci od výrobce náhlavní soupravy Bluetooth.

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

Když je aktivní Bluetooth, ikona Bluetooth Se zobrazí v záhlaví obrazovky telefonu.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnost Bluetooth.

3

Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto.

Přidání náhlavní soupravy Bluetooth

1

Přepněte náhlavní soupravu Bluetooth do zjistitelného režimu.

2

Tiskové aplikace .

3

Vyberte Bluetooth > Přidat Bluetooth zařízení.

Telefon vyhledá zjistitelné příslušenství.
4

Vyberte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko Připojit.

5

(Voitelné) Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN náhlavní soupravy, zadejte jej.

Odpojení náhlavní soupravy Bluetooth

Před použitím náhlavní soupravy Bluetooth s jiným zařízením byste měli soupravu nejprve odpojit.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnost Bluetooth.

3

Vyberte náhlavní soupravu Bluetooth.

4

Stiskněte tlačítko Odpojit.

Odebrání náhlavní soupravy Bluetooth

Pokud náhlavní soupravu Bluetooth již nechcete s telefonem používat, odeberte ji.

1

Tiskové aplikace .

2

Vyberte možnost Bluetooth.

3

Vyberte náhlavní soupravu Bluetooth a stiskněte tlačítko Odstranit.