Можете да нулирате вашата Cisco Headset 730 до фабрична му настройка по подразбиране. Фабрично нулиране изчиства всички записани Bluetooth връзки и нулира всички настройки на слушалките до стойностите им по подразбиране.

Задръжте превключвателя за Bluetooth нагоре и едновременно бутона за изключване на звука

Когато извършвате фабрично нулиране, ще трябва да сдвоите повторно USB HD адаптера към слушалките.

Едновременно задръжте превключвателя Захранване/Bluetooth и бутона Заглушаване за 4 секунди.