Можете да нулирате наушниците си Cisco 730 до фабричната настройка по подразбиране. Възстановяването на фабричните настройки изчиства всички записани Bluetooth връзки и нулира всички настройки на наушниците до техните стойности по подразбиране.

Задръжте едновременно превключвателя Bluetooth и бутона за заглушаване

 

Когато извършвате фабрично нулиране, ще трябва да сдвоите отново USB HD адаптера към слушалките.

Едновременно задръжте превключвателя Захранване/Bluetooth и бутона Заглушаване за 4 секунди.