Možete da vratite Cisco Slušalice 730 na podrazumevanu fabričku postavku. Fabrički resetuje sve sačuvane Bluetooth i vraća sve postavke slušalica sa mikrofonom na podrazumevane vrednosti.

Držite Bluetooth i dugme za privremeno isključivanje u isto vreme

Kada izvršite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti, moraćete ponovo da uparite USB HD adapter sa slušalicama sa mikrofonom.

Istovremeno držite power/Bluetooth i dugme "Priguši ton" 4 sekunde.