ניתן לאפס את אוזניית ה-Cisco 730 להגדרת ברירת המחדל של היצרן. איפוס מפעל מנקה את כל ההתקשרויות Bluetooth שנשמרו ומגדיר מחדש את כל הגדרות האוזניות לערכי ברירת המחדל.

החזק את הBluetooth מתג למעלה ולחצן השתק בו זמנית

כאשר תבצע איפוס מפעל, יהיה עליך לזווג מחדש את מתאם ה-USB HD לאוזנייה.

במקביל להחזיק את הכוח /לBluetooth מתג את לחצן ההשתקה למשך 4 שניות.