אתה יכול לאפס את Cisco Headset 730 להגדרות ברירת המחדל של היצרן. איפוס להגדרות היצרן מנקה את כל חיבורי ה-Bluetooth השמורים ומאפס את כל הגדרות האוזניות לערכי ברירת המחדל שלהן.

Hold the Bluetooth switch up and the mute button at the same time

 

בעת ביצוע איפוס להגדרות יצרן, יהיה עליך לשייך מחדש את מתאם HD ה- USB לאוזניות.

החזק בו זמנית את מתג הפעלה/Bluetooth למעלה ואת השתק לחצן למשך 4 שניות.