Náhlavní soupravu Cisco 730 můžete obnovit do výchozího továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení vymaže všechna uložená připojení Bluetooth a obnoví všechna nastavení náhlavní soupravy na výchozí hodnoty.

Hold the Bluetooth switch up and the mute button at the same time

 

Při obnovení továrního nastavení budete muset znovu spárovat adaptér USB HD s náhlavní soupravou.

Současně podržte přepínač Napájení/Bluetooth nahoře a tlačítko Ztlumení po dobu 4 sekund.