Můžete obnovit nastavení Cisco náhlavní soupravy 730 na výchozí nastavení výrobce. Reset factory zruší všechna uložená Bluetooth připojení a resetuje všechna nastavení náhlavní soupravy na výchozí hodnoty.

přidržte Bluetooth přepínač zapnuto a zároveň stiskněte tlačítko mute

Když provedete resetování továrny, budete muset znovu spárovat HD adaptér USB na náhlavní soupravu.

Na 4 sekundy přidržím přepínač napájení/Bluetooth zapnutý a tlačítko Mute.