Można przywrócić domyślne ustawienie fabryczne zestawu nagłownego Cisco 730 Zresetowanie powoduje wyczyszczenie wszystkich zapisanych Bluetooth połączeń i zresetowanie wszystkich ustawień zestawu nagłownego do ich wartości domyślnych.

przytrzymanie Bluetooth przełączanie się i naciśnięcie przycisku wycisz

W przypadku zresetowania fabrycznego konieczne będzie ponowne sparowanie adaptera HD USB z zestawem nagłownym

Jednocześnie przełączać zasilanie/Bluetooth , a przycisk wyciszać przez 4 sekundy