Du kan tilbakestille Cisco Headset 730 til fabrikkinnstillingene. En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger tømmer alle lagrede Bluetooth-tilkoblinger og tilbakestiller alle headsetinnstillinger til standardverdiene.

Hold the Bluetooth switch up and the mute button at the same time

 

Når du tilbakestiller til fabrikkstandard, må du pare USB-HD-adapteren til hodesettet på nytt.

Hold samtidig inne Strøm/Bluetooth-bytte opp og Mute-knappen i 4 sekunder.