Náhlavnú súpravu Cisco Headset 730 môžete obnoviť na výrobné nastavenia. Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky uložené Bluetooth pripojenia a obnovia sa predvolené hodnoty všetkých nastavení náhlavnej súpravy.

Hold the Bluetooth switch up and the mute button at the same time

 

Po obnovení výrobných nastavení bude potrebné znova spárovať adaptér USB HD so slúchadlami.

Súčasne podržte prepínač napájania/Bluetooth nahor a tlačidlo Stlmiť na 4 sekundy.