Du kan återställa Cisco-headsetet 730 till fabriksinställningen. En fabriksåterställning rensar alla sparade Bluetooth-anslutningar och återställer alla headsetinställningar till standardvärdena.

Hold the Bluetooth switch up and the mute button at the same time

 

När du utför en fabriksåterställning måste du parkoppla USB HD-adaptern till headsetet igen.

Håll upp ström/Bluetooth-brytaren och Ljud av-knappen samtidigt i 4 sekunder.