Du kan återställa Cisco headset 730 till fabriks inställningen standard. En fabriks återställning rensar alla sparade Bluetooth anslutningar och återställer alla headset-inställningar till standardvärdena.

håll Bluetooth växla uppåt och ljud av-knappen samtidigt

När du utför en fabriks återställning måste du para in USB-HD adaptern i headsetet igen.

Med ström-/Bluetooth inkopplad samtidigt uppåt och ljud av- knappen i 4 sekunder.