Du kan nulstille din Cisco-hovedtelefon 730 til fabriksstandardindstillingen. En fabriksnulstilling rydder alle gemte Bluetooth-forbindelser og nulstiller alle hovedtelefonindstillinger til deres standardværdier.

Hold Bluetooth kontakten op og lydløs-knappen nede på samme tid

 

Når du gendanner fabriksindstillingerne, skal du parre USB-HD adapteren med headsettet igen.

Hold samtidigt Tænd/sluk-/Bluetooth-knappen oppe og knappen Slå lyd fra nede i 4 sekunder.