U kunt de standaardinstelling van uw Cisco-hoofdtelefoon 730 herstellen. Door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle opgeslagen Bluetooth-verbindingen gewist en worden alle opgeslagen hoofdtelefooninstellingen teruggezet naar hun standaardwaarde.

U kunt de Bluetooth schakelen en de knop voor het dempen tegelijkertijd in de wacht zetten

 

Wanneer u de fabriek opnieuw instelt, moet u de USB-HD-adapter opnieuw koppelen aan de headset.

Houd de schakelaar voor inschakelen/Bluetooth en de knop Dempen gedurende 4 seconden tegelijk ingedrukt.