U kunt de standaard instelling van de Cisco-headset 730 herstellen. Met een fabrieks instelling worden alle opgeslagen Bluetooth verbindingen gewist en worden alle instellingen van de headset ingesteld op hun standaard waarden.

houd de Bluetooth in de wacht stand en schakel de knop dempen tegelijkertijd in.

Wanneer u een fabrieks reset uitvoert, moet u de USB-HD Adapter opnieuw aan de headset koppelen.

Houd de schakelaar voor inschakelen/Bluetooth en de knop dempen gedurende 4 seconden tegelijk.