Конфигуриране на спешен отговор с национален доставчик на услуги E911

Cisco Emergency Responder се интегрира с национален доставчик на услуги E911 като RedSky за автоматизирана актуализация на местоположението, MSAG (Master Street Address Guide) за местоположение за въвеждане на потребител и завършване на повикването. Аварийният отговорник автоматично намира и проследява диспечерските местоположения на всичките ви устройства, докато се движат в цялото предприятие, така че да можете да спазвате правилата на E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Конфигуриране на унифициран комуникационен мениджър за поддръжка на Nomadic E911

Nomadic E911 позволява на администраторите да отговорят на изискванията на Закона на RAY BAUM, като позволяват на потребителите да актуализират местоположението си в Webex App.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf