Конфигуриране на аварийна помощ с национален доставчик на услуги E911

Cisco Emergency Responder се интегрира с националния доставчик на услуги E911 като RedSky за автоматизирана актуализация на местоположението, MSAG (Master Street Address Guide) за местоположение за въвеждане на потребителя и завършване на разговора. Emergency Responder автоматично намира и проследява местата за изпращане на всичките ви устройства, докато се движат в предприятието, за да можете да спазвате разпоредбите на E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Конфигуриране на Unified Communications Manager за поддръжка на Nomadic E911

Nomadic E911 позволява на администраторите да отговарят на изискванията на RAY BAUM'S Act, като позволява на потребителите да актуализират местоположението си в приложението Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf