Konfigurowanie modułu odpowiadającego w sytuacjach awaryjnych z krajowym dostawcą usług E911

Cisco Emergency Responder integruje się z krajowym dostawcą usług E911, takim jak RedSky, w celu automatycznej aktualizacji lokalizacji, MSAG (Master Street Address Guide) w celu lokalizacji wprowadzania danych przez użytkownika i zakończenia połączenia. Emergency Responder automatycznie wyszukuje i śledzi lokalizacje wszystkich Twoich urządzeń, które można rozdysponować, gdy poruszają się one po całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu możesz zachować zgodność z przepisami E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurowanie Unified Communications Manager dla obsługi Nomadic E911

Nomadic E911 umożliwia administratorom spełnienie wymagań ustawy RAY BAUM'S Act, umożliwiając użytkownikom aktualizację swojej lokalizacji natywnie w aplikacji Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf