Konfigurowanie usługi ratowniczej u krajowego dostawcy usług E911

Cisco Emergency Responder integruje się z krajowym dostawcą usług E911, takim jak RedSky w celu automatycznej aktualizacji lokalizacji, MSAG (Master Street Address Guide) w celu lokalizacji wprowadzania danych przez użytkownika i zakończenia połączenia.Usługa ratownicza automatycznie wyszukuje i śledzi lokalizacje, które można wysyłać na wszystkie urządzenia, gdy przemieszczają się one w całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu można zachować zgodność z przepisami E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurowanie Unified Communications Manager do obsługi Nomadic E911

Nomadic E911 umożliwia administratorom spełnienie wymagań ustawy RAY BAUM'S ACT, umożliwiając użytkownikom natywną aktualizację ich lokalizacji w aplikacji Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf