Konfigurer nødberedskab med en nationalt E911-Tjenesteudbyder

Cisco Emergency Responder integreres med nationale E911 Tjenesteudbyder som RedSky for automatisk placeringsopdatering, MSAG (Master Street Address Guide) for en bruger indtastning placering og Opkald fuldførelse. Emergency Responder finder og sporer automatisk de afsendelsesbare placeringer for alle dine enheder, når de flyttes i hele virksomheden, så du kan overholde E911-reglerne.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurering af Unified Communications Manager for Nomadic E911 support

Nomadic E911 gør det muligt for administratorer at løse kravene i VED LOV VED at lade brugere opdatere deres placering lokalt i Webex App.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf