Konfigurera en nödsvarare med ett nationellt E911-tjänsteleverantör

Cisco Emergency Responder integreras med Nationella E911-tjänsteleverantör som RedGuide för automatisk platsuppdatering, MSAG (Master Street Address Guide) för en plats för användarinmatning och slutförande av samtal. Nödsvararen hittar och spårar automatiskt alla dina enheters avsändare allt eftersom de flyttas genom företaget så att du kan följa E911-reglerna.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurera Unified Communications Manager för E911-support

Genom att låta användare uppdatera sina platser som interna i Webex-appen kan webbplatsadministratörer hantera kraven i TIDSBETALA ACT genom att låta användarna uppdatera sin plats.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf