Konfigurisanje hitnog odgovora sa nacionalnim dobavljačem usluga E911

Cisco Hitni responder se integriše sa Nacionalnim dobavljačem usluga E911 kao što je RedSky za automatizovanu ispravku lokacije, MSAG (Master Street Address Guide) za lokaciju korisničkog unosa i dovršavanje poziva. Hitni službenici automatski pronalaze i prate lokacije za slanje svih uređaja dok se kreću po celom preduzeću kako biste mogli da se pridržavate propisa E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurisanje objedinjenog upravljača komunikacijama za podršku nomadskim E911

Nomadski E911 omogućava administratorima da se pozabave zahtevima zakona RAY BAUM-a tako što korisnicima omogućava da ažuriraju svoju lokaciju izvorno u Webex aplikaciji.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf