Konfiguracija interventne službe sa nacionalnim pružaocem usluga E911

Cisco Emergency Responponder se integriše sa nacionalnim E911 pružaocem usluga kao što su RedSky za automatsko ažuriranje lokacije, MSAG (Master Street Address Guide) za lokaciju za unos korisnika i završetak poziva. Odgovorni za hitne slučajeve automatski pronalazi i prati dispečerske lokacije svih vaših uređaja dok se kreću kroz celo preduzeće kako biste mogli da se pridržavate propisa E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfiguracija Unified Communications Menadžera za Nomadic E911 podršku

Nomadic E911 omogućava administratorima da se pozabave zahtevima akta RAY BAUM-Atako što omogućava korisnicima da ažuriraju svoju lokaciju u aplikaciji Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf