Konfiguriranje hitnog odgovora s nacionalnim pružateljem usluga E911

Cisco Emergency Responder integrira se s nacionalnim pružateljem usluga E911 kao što je RedSky za automatizirano ažuriranje lokacije, MSAG (Master Street Address Guide) za lokaciju korisničkog unosa i dovršetak poziva.Emergency Responder automatski pronalazi i prati otpremljive lokacije svih vaših uređaja dok se kreću po cijelom poduzeću kako biste se mogli pridržavati propisa E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfiguriranje jedinstvenog upravitelja komunikacija za nomadsku podršku za E911

Nomadic E911 omogućuje administratorima da riješe zahtjeve RAY BAUM-ovog Zakona dopuštajući korisnicima da ažuriraju svoju lokaciju nativno u webex aplikaciji.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf