Konfigurace tísňové linky s národním poskytovatelem služeb E911

Nouzový reagující Cisco se integruje s národním poskytovatelem služeb E911, jako je RedSky, pro automatickou aktualizaci polohy, MSAG (Master Street Address Guide) pro zadání polohy uživatelem a dokončení hovoru. Reagující na mimořádné události automaticky vyhledá a sleduje odesílatelná místa všech vašich zařízení při jejich pohybu po celém podniku, abyste mohli dodržovat předpisy E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurace Unified Communications Manager pro podporu Nomadic E911

Nomadic E911 umožňuje administrátorům řešit požadavky zákona RAY BAUMtím, že umožňuje uživatelům nativně aktualizovat svou polohu v aplikaci Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf