Konfigurace záchranné služby u národního poskytovatele služeb E911

Cisco Emergency Responder se integruje s národním poskytovatelem služeb E911, jako je RedSky pro automatickou aktualizaci polohy, MSAG (Master Street Address Guide) pro umístění vstupu uživatele a dokončení hovoru. Záchranná služba automaticky vyhledává a sleduje dispečerská umístění všech vašich zařízení, která se pohybují po celém podniku, takže můžete vyhovět předpisům E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurace Správce sjednocené komunikace pro podporu Nomadic E911

Nomadic E911 umožňuje správcům řešit požadavky zákona RAY BAUM tím, že umožňuje uživatelům nativně aktualizovat svou polohu v aplikaci Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf