Konfigurering av nødhjelp med en nasjonal E911-tjenesteleverandør

Cisco Emergency Responder integreres med National E911 Service Provider som RedSky for automatisk posisjonsoppdatering, MSAG (Master Street Address Guide) for en brukerinndataplassering og anropsfullføring. Emergency Responder finner og sporer automatisk sendingsposisjonene til alle enhetene dine når de beveger seg gjennom hele bedriften, slik at du kan overholde E911-forskriftene.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurere Unified Communications Manager for Nomadic E911 Support

Nomadic E911 gjør det mulig for administratorer å imøtekomme kravene i RAY BAUM'S Act ved å la brukere oppdatere sin plassering i Webex-appen.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf