Konfigurere beredskapspersonell med en nasjonal E911-tjenesteleverandør

Cisco Emergency Responder integreres med National E911 Service Provider som RedSky for automatisert posisjonsoppdatering, MSAG (Master Street Address Guide) for en brukerinngangsplassering og samtalefullføring. Emergency Responder finner og sporer automatisk de utsendbare plasseringene til alle enhetene dine når de beveger seg i hele bedriften, slik at du kan overholde E911-forskriftene.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Konfigurere Unified Communications Manager for Nomadic E911-støtte

Nomadic E911 gjør det mulig for administratorer å adressere kravene i RAY BAUM'S Act ved å la brukere oppdatere posisjonen sin naturlig i Webex App.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf