Ulusal E911 Ekibiyle Acil Durum Yanıt vereni hizmet sağlayıcı

Cisco Acil Müdahaleci, otomatik Konum güncellemesi için RedSky hizmet sağlayıcı, Kullanıcı giriş konumu ve Çağrı Tamamlama için MSAG (Master Street Adres Kılavuzu) gibi Ulusal E911 ekibiyle entegre olur.Acil Müdahaleci, E911 düzenlemelerine uyum sağlarken tüm cihazlarınızı kuruluş genelinde hareket ettiren gönderilebilir konumlarını otomatik olarak bulmalı ve takip eder.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

Birleştirilmiş İletişim Yöneticisi'ni Buca E911 Desteği için Yapılandırma

Genel E911, yöneticilerin, kullanıcıların Mobil Uygulama'da kendi konumlarını yerel olarak güncellemesine izin vererek, BENİSNA YÖNETICISININ Yasası'nın gerekliliklerini Webex sağlar.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf