קביעת תצורה של מגיב חירום עם ספק שירות לאומי E911

מגיב החירום של Cisco משתלב עם ספק שירות לאומי E911 כגון RedSky לעדכון מיקום אוטומטי, MSAG (מדריך כתובות רחוב ראשי) למיקום קלט משתמש והשלמת שיחה. 'מגיב חירום' מוצא באופן אוטומטי את המיקומים הניתנים לשיגור של כל המכשירים שלך בזמן שהם נעים ברחבי הארגון, כדי שתוכל לציית לתקנות E911.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_for_DedicatedInstance.pdf

קביעת תצורה של מנהל תקשורת מאוחדת עבור תמיכה ב- Nomadic E911

Nomadic E911 מאפשר למנהלי מערכת להתייחס לדרישות של RAY BAUM'S Act על ידי מתן אפשרות למשתמשים לעדכן את מיקומם באופן מקורי באפליקציית Webex.

https://www.cisco.com/c/dam/td-xml/en_us/voice-ip-comm/ucm_cloud/WebexCallingDI_Islands/National_E911_WebexApp_AdminGuide.pdf