За да се присъедините към среща в Zoom директно с OBTP, трябва да включите хибридния календар.

Ако устройството ви е свързано с Webex Edgе за устройства, трябва да активирате Разреши на Управляващият хъб да контролира конфигурациите.


Всички контроли за повикване, специфични за срещите в Zoom, са достъпни в срещата, когато устройството ви е свързано към сензорен контролер. На сериите Board и Desk, контролите за повиквания са същите като при редовните повиквания.

1

От потребителския изглед в https://admin.webex.com отидете на страницата с устройства.

2

Изберете „Настройки“ в горния десен ъгъл и отидете до Доставчици на среща. Превключете Активиране на Zoom.