Als u rechtstreeks wilt deelnemen aan een Zoom-vergadering met één druk op de knop, moet u de hybride agenda inschakelen.

Als uw apparaat is gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten, moet u Control Hub toestaan voor beheer van configuraties inschakelen.


Alle gespreksbesturingselementen die specifiek zijn voor Zoom-vergaderingen, zijn beschikbaar in de vergadering wanneer uw apparaat is verbonden met een aanraakcontroller. Voor de Board- en Desk-serie zijn de gespreksbesturingselementen hetzelfde als voor gewone gesprekken.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com, gaat u naar de pagina Apparaten.

2

Selecteer Instellingen in de rechterbovenhoek en ga naar Vergaderingsaanbieders. Schakel Zoom inschakelen in.