För att delta i ett Zoom-möte direkt med OBTP måste du aktivera hybridkalendern.

Om enheten är länkad till Webex Edge för enheter måste du aktivera Tillåt att Control Hub hanterar konfigurationer.


Alla samtalskontroller som är specifika för Zoom-möten finns tillgängliga i mötet när enheten är ansluten till en pekkontroller. På Board- och Desk-serier är samtalskontrollerna samma som för vanliga samtal.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Slå på Aktivera Zoom.