Da biste se priključili na Zoom sastanak direktno sa OBTP, biće potrebno da uključite hibridni kalendar.

Ako je vaše uređaj povezan na Webex Edge za uređaje, biće potrebno da omogućite Dozvoli da kontrolno čvorište upravlja konfiguracijama.


Sve kontrole poziva specifične na Zoom sastanke dostupne su na sastanku kada je vaše uređaj povezan sa kontrolerom dodira. Na Board i Desk serijama, kontrole poziva su iste kao za redovne pozive.

1

Iz prikaza za klijenta u https://admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji.

2

Izaberite postavke u gornjem desnom uglu i idite na Provajder za sastanke. Uključite opciju Omogući Zoom.