Aby dołączyć do spotkania Zoom bezpośrednio z OBTP, musisz włączyć kalendarz hybrydowy.

Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z Webex Edge for Devices, musisz włączyć Pozwól, aby Control Hub zarządzał konfiguracjami.


Wszystkie elementy sterujące połączeniami charakterystyczne dla spotkań Zoom są dostępne podczas spotkania, gdy Twoje urządzenie jest podłączone do kontrolera dotykowego. W seriach Board i Desk elementy sterujące połączeniami są takie same jak w przypadku zwykłych połączeń.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do Organizatorzy spotkań. WłączWłącz Zoom.