Tato funkce je k dispozici pro aplikaci Webex Meetings.


Pokud jste aplikaci Cisco Webex již nainstalovali, budete automaticky upgradována na novou verzi. Doporučujeme správcům IT přejít na konzoli Správce Google a udělit nové obory pro udělení oprávnění pro celou organizaci, jinak budou uživatelé při pokusu o naplánování schůzek webexu požádáni o autorizaci nových oprávnění. Chcete-li udělit nové obory, přihlaste se ke konzole správce Google a přejděte na Aplikace > Marketplace Apps > Nastavení pro Cisco Webex a klikněte na Odvolat přístup k datům a potom klikněte na Udělit přístup k datům.

Pokud správce nenainstaloval aplikaci Cisco Webex pro uživatele G Suite, ale přidal ji do schváleného seznamu aplikací, můžete přejít na Google Workspace Marketplace a nainstalovat aplikaci sami.

Pokud se omezení použijí na aplikace Marketplace, může správce Google přidat aplikaci Cisco Webex do schváleného seznamu aplikací nebo může vybrat Možnost Povolit uživatelům instalovat libovolnou aplikaci z webu Google Workspace Marketplace v nastavení Marketplace > Spravovat přístup kaplikacím.

Správci mohou nainstalovat aplikaci pro celou doménu prostřednictvím konzoly Správce Google. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Install Marketplace apps .

Přejděte do aplikace Cisco Webex pro Google Workspace a klikněte na Instalovat .

Tuto stránku na Webu Tržiště Služby Google Workspace mohou zobrazit pouze uživatelé s účty Google Workspace.

Po instalaci aplikace postupujte podle pokynů v části Nastavení webu Webex v Kalendáři Google.

Pokud již nechcete plánovat schůzky Webexu a schůzky v osobních místnostech Webex přímo z Kalendáře Google nebo Gmailu, můžete integraci Webexu pro Google Workspace odebrat.

Správci mohou aplikaci odinstalovat z celé domény prostřednictvím konzoly Google Admin Console. Přejděte na support.google.com avyhledejte Delete a Marketplace app z Google Workspace.

1

V Kalendáři Google vyberte v Nastavení > Nastavení.

2

V části Doplňky vedle položky Cisco Webexvyberte Možnost Nastavení > odebrat .

Kalendář Google

Před naplánováním schůzky webexu nebo schůzky v osobní místnosti Webex je nutné zadat web Webex, který bude používat s vaším účtem.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V částiPodrobnosti události vyberte Přidat konference a pak vyberteWebex meeting neboWebex Personal Room meeting.

Pokud tyto možnosti v části Přidat konference nevidíte, správce aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google nenainstaloval. Aplikaci si možná budete moci nainstalovat sami. Další informace najdete v tématu Přidání aplikace Cisco Webex z Webu Google Workspace Marketplace.

3

V části Přidat umístění se zobrazí buďAutorizace, nebovyžadováno přihlášení:

 • Pokud se zobrazí Autorizace, znamená to, že musíte autorizovat aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte Autorizovat a přejděte ke kroku 4.
 • Pokud vidíte vyžadováno přihlášení , znamená to, že používáte stejnou e-mailovou adresu pro svůj účet Webex a pro Google Workspace a že váš správce jižautorizoval aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte Přihlásit se a přejděte na krok 5, abyste zadáte web Webexu, který chcete použít pro schůzky.
4

Chcete-li to autorizovat, vyberte účet Google Workspace, který chcete použít se společností Cisco Webex pro Kalendář Google.

Vyberte Povolit.

5

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.


 

Pokud jste se nehlásí dříve, budete nyní vyzváni k přihlášení. Vyberte Přihlásitse .

Ke schůzce se přidávají podrobnosti o konferencích.

6

Pokud chcete pokračovat v plánování schůzky, v části Naplánování schůzkyvyberte Storno vytvoření události.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu nebo schůzku v osobní místnosti Webex z Kalendáře Google.

Při vytváření události můžete přejít na Cisco Webex na bočním panelu a změnit nastavení schůzky, jako je alternativní Ikona aplikace Webex hostitel nebo spoluhostovatel (weby WBS40.9 nebo novější) a typ zvuku. V kalendáři můžete změnit web Webex a šablonu schůzky z Cisco Webex na Ikona aplikace Webex bočním panelu.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V částiPodrobnosti události vyberte Přidat konference a pak vyberteWebex meeting neboWebex Personal Room meeting.

3

Přidejte název schůzky, datum a čas.

4

Pokud chcete, aby se schůzka opakovala, vyberte Neopakovat a zvolte, jak často se má schůzka opakovat a kdy má opakovací schůzka skončit.

5

Přidejte hosty.

6

Chcete-li usnadnit lidem připojení ke schůzce z místnosti nebo stolního zařízení Cisco Webex, vyberte možnosti Místnosti a vyberte zařízení místnosti, která chcete přidat. Můžete si vybrat z navrhovaných pokojů nebo vyhledat nový. Díky tomu se na zařízení před zahájením schůzky zobrazí tlačítko Připojit.

Správce vám musí nastavit účet u služby Cisco Webex Hybrid Calendar Service, abyste si mohli tímto způsobem naplánovat pokojová zařízení.

7

(Nepovinné) Upravte možnosti schůzky. Na bočním panelu vyberte Cisco Webex aIkona aplikace Webex zvolte šablonu schůzky, umožni účastníkům připojit se ke schůzce před hostitelem, přiřadit alternativního hostitele nebo spoluhostiteli (weby WBS40.9 nebo novější) a změnit nastavení zvuku.

8

Vyberte Uložit a pak Odeslat.

Pozvánka do kalendáře zobrazuje podrobnosti o schůzce Webexu, včetně odkazu na připojení ke schůzce. Odkaz můžete zkopírovat a sdílet s ostatními.

Pokud se schůzka opakuje a potřebujete změnit datum nebo čas jedné ze schůzek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Upravit událost , proveďte změny, vyberte Uložit > Tuto událost a vyberteOK .

Pokud se schůzka opakuje a chcete odstranit výskyt schůzky, protože budete na dovolené nebo je státní svátek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Odstranit událost > Tato událost a vyberte OK .

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí Kalendáře Google nebo se k ní připojit.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte odkaz v pozvánce do kalendáře v Kalendáři Google.
 • Připojte se z video systému nebo aplikace vytočením video adresy v pozvánce kalendáře.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v pozvánce kalendáře.

   

  Odkaz globálního čísla volajícího je k dispozici v pokynech pro připojení.

 • Pokud máte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, vyberte Připojit se na videoasmomu. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte Připojit se. Pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, zobrazí se tlačítko Připojit 5 minut před zahájením schůzky.

V Kalendáři Google můžete delegovat někoho jiného, aby vám naplánoval schůzky. Mít delegáta je užitečné v situacích, kdy se nemůžete dostat k počítači nebo pokud kalendář spravuje jiná osoba.

Delegát musí mít hostitelský účet ve webexových schůzkách.

1

Přihlaste se k webu Webex, vyberte Klasické zobrazení a vyberte MůjWebex.

2

Vyberte předvolby > plánování .

3

Do pole Oprávnění k plánování zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo několika hostitelů, kterým chcete povolit plánování schůzek vaším jménem.

4

V dolní části stránky Předvolby vyberte možnost Uložit.

5

V Kalendáři Google přejděte v částiMoje kalendáře na kalendář, pro který chcete vytvořit delegáta, a vyberte Možnosti pro > Nastavení a sdílení <calendar name="">.

6

V části Sdílet skonkrétními lidmi vyberte Přidat lidi .

7

Zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo více hostitelů, na které chcete kalendář delegovat.

8

Vyberte pole Oprávnění, vyberte úroveň oprávnění a vyberte Odeslat.

Pokud pro schůzky používáte více webů Webex, můžete určit, který web chcete při plánování schůzek v Kalendáři Google používat.

1

V Kalendáři Google vyberte cisco webexIkona aplikace Webex na bočním panelu.

2

Vyberte Změnit web Webex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.

Co dělat dál

Při příštím vytvoření události se při přidání konferencí budete muset přihlásit na web Webex, který jste zadali k použití.

Gmail

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu z e-mailu v Gmailu. Můžete naplánovat schůzku s příjemci e-mailu a prodiskutovat obsah e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte CiscoIkona aplikace Webex Webex.

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Změňte téma schůzky a vyberte časové pásmo, datum a čas.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích "Do" a "Od" v e-mailu. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Vytvořit schůzku.

Podrobnosti o schůzce ukazují. Pokud chcete schůzku zahájit hned, vyberte Zahájit schůzku.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu z e-mailu v Gmailu. Můžete se okamžitě setkat s příjemci e-mailu a prodiskutovat obsah e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte CiscoIkona aplikace Webex Webex.

2

Vyberte Zahájit okamžitou schůzku.

3

Vyberte téma schůzky, které chcete změnit.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích "Do" a "Od" v e-mailu. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Zahájit schůzku.

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí Gmailu nebo se k ní připojit.

Chcete-li zahájit schůzku nebo se k ní připojit, prokončte jednu z následujících akcí:

 • Na bočnímIkona aplikace Webex panelu vyberte Cisco Webex. V části Nadcházející schůzky vyberte Zahájit nebo Připojit se vedle schůzky.
 • Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce v Gmailu.
 • Připojte se z video systému nebo aplikace vytočením video adresy v e-mailové pozvánce.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v e-mailové pozvánce.
 • Pokud máte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, vyberte Připojit se na videoasmomu. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Cisco Webex Teams vyberte Připojit se. Pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, zobrazí se tlačítko Připojit 5 minut před zahájením schůzky.

Pokud pro schůzky používáte více webů Webex, můžete určit, který web chcete při plánování schůzek v Gmailu použít.

1

V Gmailu vyberte Cisco WebexIkona aplikace Webex na bočním panelu.

2

Vyberte Další akce aZměňte web Webex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.