Nenašli jste v balení instalační příručku? Naleznete je zde:

Zahájení spolupráce

K uskutečnění hovorů prostřednictvím zařízení pro místnosti můžete použít mobilní zařízení, ovladač Touch 10 nebo dálkový ovladač. Zařízení SX10 a SX20 jsou vybavena dálkovým ovladačem. Zařízení pro místnosti Room Kit, SX80 a řady MX se dodávají s ovladačem Touch 10. Na zařízeních DX70 a DX80 můžete používat integrovaný dotykový displej.

Nastavení kamery

Před zahájením hovoru můžete v poli vlastního zobrazení zkontrolovat svůj vzhled. Najeďte na výchozí obrazovce na ikonu kamery a podle potřeby upravte polohu kamery.

V případě sad Room Kit je kamera upevněna a automaticky sleduje řečníka. Kamera nalezne nejlepší zobrazení místnosti na základě počtu účastníků. Kameru můžete naklonit ručně a nastavit ji do správného počátečního bodu.

Další podrobnosti naleznete v článcích o nastavení kamery Přístup a úprava vlastního zobrazení.

Aplikace Cisco Webex Teams se automaticky připojuje k vašemu zařízení

Pokud se nacházíte v místnosti vybavené zařízením Cisco Webex pro místnosti, aplikace Webex se s ním automaticky spáruje. Jakmile je navázáno spojení, můžete pomocí aplikace začít uskutečňovat hovory na zařízení Room nebo Desk a bezdrátově sdílet obrazovku.

Připojení aplikace poznáte podle toho, že se název zařízení zobrazí v seznamu prostoru. Tyto informace jsou v aplikaci pro počítače ve spodní části seznamu. V mobilní aplikaci se zařízení zobrazuje v horní části seznamu. Výběrem názvu zařízení a možnosti Sdílet obrazovku můžete začít sdílet plochu s ostatními.Pokud byla v aplikaci vypnuta možnost pro automatické připojení, zapněte ji. Nachází se v části Předvolby v aplikaci pro počítače a v nastavení Rozšířené v mobilní aplikaci.

Když aplikaci vypnete nebo opustíte místnost, aplikace se odpojí od zařízení. Odpojení může trvat až dvě minuty.

Aplikace vyhledává zařízení poslechem ultrazvukového signálu nebo detekcí blízkých zařízení na základě informací o síti Wi-Fi. Zjištění pomocí Wi-Fi funguje, pokud správce služby Webex tuto funkci povolil.

Aplikace a připojení k zařízení Room nebo Desk funguje se systémy Windows i Mac a s většinou zařízení se systémy Android a iOS.


  • Pokud byla v aplikaci vypnuta možnost pro automatické připojení, zapněte ji. Nachází se v části Předvolby v aplikaci pro Mac a Windows a v nastavení Rozšířené na zařízeních iPhone, iPad a Android.

  • Povolte nahrávání na zařízení iPhone, iPad a Android.

  • Aby automatické připojení fungovalo, může být v místnosti aktivní pouze jedno zařízení Room nebo Desk využívající ultrazvukovou technologii.

Uskutečňování hovorů

Hovory můžete zahájit pomocí dálkového ovladače, ovladače Touch 10 nebo z připojené aplikace Webex.

Když je aplikace Webex propojena s vaším zařízením Room nebo Desk, můžete pomocí ní zahajovat a přijímat hovory. Zahajte hovor klepnutím na ikonu videohovoru v prostoru nebo vyhledejte kontakty pomocí nabídky Hovory.

Když jste na cestách, můžete hovory z aplikace Webex přenášet do svého zařízení. Když se nacházíte v blízkosti zařízení Room nebo Desk a vaše aplikace se k němu připojí, stačí přejet prstem po obrazovce dolů a hovor se přenese z aplikace do zařízení. Přejetím obrazovky hovoru nahoru se hovor ze zařízení pro místnosti přenese zpět do aplikace. Další podrobnosti naleznete v článku Uskutečňování hovorů na zařízení pro místnosti prostřednictvím aplikace.

Pokud chcete volat pomocí dálkového ovladače nebo zařízení Touch 10, otevřete na domovské obrazovce nabídku Volat. Kontakty můžete vyhledávat v adresáři nebo volat pomocí adresy videa. Hovory zahájíte a ukončíte pomocí tlačítek Volat a Ukončit. Nebo můžete použít červené a zelené tlačítko na dálkovém ovládání.

Další podrobnosti naleznete v článcích Volání pomocí dotykového ovladače a Volání pomocí dálkového ovladače.

Sdílení obsahu na zařízení Room nebo Desk

Zařízení můžete používat ke sdílení obsahu lokálně v zasedací místnosti i během hovorů se vzdálenými účastníky. Připojení z notebooku můžete sdílet se zařízením pro místnosti pomocí kabelu HDMI nebo VGA, nebo můžete použít spárovanou aplikaci Webex pro systémy Windows či Mac a sdílet bezdrátově.

Další informace naleznete v článku Sdílení obsahu na zařízeních Room a Desk.