Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvořit zvýraznění z textu přepisu.

Kontrola a úprava přepisu

1

Vyberte kartu Přepis na stránce Obsah schůzky na webu Webex.

Pokud chcete přejít na stránku Obsahu schůzky, přečtěte si tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

Karta Přepis
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis. Proveďte změny a vyberte Uložit upravit přepisUložit přepis úprav.

Vytvoření zvýraznění z nějakého přepisového textu

Najeďte myší na text a vyberte Přidat do zvýraznění. Text se přidá na kartu Zvýraznění jako zvýraznění Poznámka.

Stáhnout přepis

Na kartě Přepis vyberte název souboru formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo textovém (.txt).

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehrávejte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Přepis na stránce Informace oschůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzek a událostí vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující kroky:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Klepněte Upravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úprav.

Pokud vám hostitel udělil zobrazení pouze oprávnění, můžete stále přehrávat zvukové klipy přepisu.