Webex Assistant er tilgjengelig i Meetings og Webex Webinars (ikke tilgjengelig for nettseminarer i nettpresentasjonsvisning).

I tillegg til Meetings og Webinars, med 41.7-oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex-appen. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Webex for Government støtter ikke Webex Assistant.

Denne funksjonen krever Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 for å bli med i møter via videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret ditt for Webex Meetings .

Verter kan slå på eller av Webex Assistant under møtet eller nettseminaret. Hvis du vil aktivere Webex Assistant automatisk hver gang du starter et møte eller nettseminar, kan du se Angi planleggingsinnstillinger for Webex Meetings .

Webex-nettsted kan slå av automatisk e-post etter møtet for å forhindre rotete innbokser. Hvis du vil aktivere eller deaktivere disse e-postene etter møtet, ta kontakt med Webex-nettsted .

Alle som har redigeringsrettigheter for utskriften, kan laste den ned, spille av et lydklipp, redigere utskriftsteksten og opprette høydepunkter fra utskriftstekst.

Gjennomgå og redigere utskriften
1

Velg fanen Utskrift på siden Møteinnhold på Webex-nettstedet.

2

Hvis du er vert for møtet eller webinaret, eller verten ga deg redigeringsrettigheter for innholdet i møtet eller webinaret, kan du gjøre følgende:

AlternativBeskrivelse

Spille av et lydklipp

Hold pekeren over teksten du vil høre, og velg Spill av lydSpill av lyd .

Redigere utskriftsteksten

Hold pekeren over teksten du vil redigere, og velg Rediger utskriftRediger utskrift . Gjør endringene og velg Lagre Rediger utskriftLagre redigering av utskrift .

Opprette et høydepunkt fra utskriftstekst

Hold pekeren over teksten, og velg Legg til høydepunkt. Teksten legges til i fanen Høydepunkter som et notathøydepunkt.

Last ned avskrift

Fra Utskrift-fanen velger du filnavnet på formatet du vil laste ned.

Du kan laste ned utskriften i WebVTT-format (.vtt) eller tekstformat (.txt).

Hvis verten kun ga deg visningsrettigheter, kan du spille av lydklipp av utskriften.

Alle som har redigeringsrettigheter for utskriften, kan spille av et lydklipp og redigere utskriftsteksten.

Spill av lydklipp fra møteutskriften på en mobilenhet.
1

Trykk på fanen Utskrift på siden Møteinformasjon i appen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer til din Møteinformasjon side, se Vis møte- og nettseminarinnhold opprettet av Webex Assistant for Meetings .

2

Hvis du er vert for møtet eller webinaret, eller hvis verten delte innhold fra møtet eller webinaret med deg, kan du gjøre følgende:

AlternativBeskrivelse

Spille av et lydklipp

Trykk på teksten du vil høre, og trykk på Spill av lyd.

Redigere utskriftsteksten

Trykk på Rediger utskrift ved siden av teksten du vil redigere. Gjør endringene, og velg Lagre redigering av utskrift.

Hvis verten kun ga deg visningsrettigheter, kan du fortsatt spille av lydklipp av utskriften.