Webex Assistant är tillgängligt i Meetings och Webex-webbseminarier (ej tillgängligt för webbseminarier i webbsändningsvyn).

Utöver möten och webbseminarier är Webex Assistant även tillgänglig för Webex-appen med uppdatering 41.7. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. För att ta reda på vilken version du använder, se Hitta Webex Meetings .

Värdar kan slå på eller stänga av Webex Assistant under mötet eller webbseminariet. Information om hur du automatiskt Webex Assistant när du startar ett möte eller webbseminarium finns i Ange schemaläggningsinställningar för Webex Meetings .

Webex-plats kan stänga av automatisk e-post efter möten för att förhindra störande inkorgar. Aktivera eller inaktivera dessa e-postmeddelanden efter mötet kontakta din Webex-plats .

Alla som har redigeringsprivilegier för avskriften kan hämta den, spela upp ett ljudklipp, redigera avskriftstexten och skapa markeringar från avskriftstexten.

Granska och redigera avskriften
1

Välj Avskrift fliken på Mötesinnehåll på din Webex-plats.

2

Om du är mötes- eller webbseminariumvärd eller om värden har gett dig redigeringsprivilegier för mötet eller webbseminariets innehåll kan du göra följande:

AlternativBeskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Håll muspekaren över texten som du vill höra och markera Spela upp ljudSpela upp ljud .

Redigera avskriftstexten

Håll muspekaren över texten som du vill redigera och markera Redigera avskriftRedigera avskrift . Gör dina ändringar och välj Spara Redigera avskriftSpara Redigera avskrift .

Skapa en markering från viss transkriptionstext

Håll muspekaren över texten och välj Lägg till i höjdpunkter . Texten läggs till i Höjdpunkter fliken som en anteckningsmarkering.

Hämta avskriften

Under Avskrift väljer du filnamnet för det format som du vill hämta.

Du kan hämta avskriften i formatet WebVTT (.vtt) eller text (.txt).

Om värden gav dig skrivskyddad behörighet kan du spela upp ljudklipp av transkriptionen.

Alla som har redigeringsprivilegier för avskriften kan spela upp ett ljudklipp och redigera avskriftstexten.

Spela upp ljudklipp från din mötesavskrift på en mobil enhet.
1

Tryck på Avskrift fliken på Mötesinformation i din app.

Mer information om hur du navigerar till din Mötesinformation sida, se Visa innehåll för möten och webbseminarier som skapats av Webex Assistant för möten .

2

Om du är mötes- eller webbseminariumvärd eller om värden har delat mötet eller webbseminariets innehåll med dig kan du göra följande:

AlternativBeskrivning

Spela upp ett ljudklipp

Tryck på texten du vill höra och tryck sedan påSpela upp ljud .

Redigera avskriftstexten

TryckRedigera avskrift bredvid texten som du vill redigera. Gör dina ändringar och väljSpara Redigera avskrift .

Om värden gav dig skrivskyddad behörighet kan du fortfarande spela upp ljudklipp av transkriptionen.