Webex Assistant je dostupna u fasciklama "Sastanci i Webex Webinars" (nije dostupno za vebinare u prikazu vebkasta).

Pored sastanaka i vebinara, sa ispravkom 41.7, Webex Assistant je dostupna i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

Webex za vladu ne podržava Webex pomoćnika.

Ova funkcija zahteva Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim spajanjem sastanaka iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja Webex Meetings verzije.

Organizatori mogu da uključe ili isključe Webex Assistant tokom sastanka ili vebinara. Da biste automatski uključili Webex Assistant kad god započnete sastanak ili vebinar, pogledajte članak Podešavanje željenih opcija Webex Meetings zakazivanja.

Webex sajt administratori mogu da isključe automatske e-poruke nakon sastanka da bi sprečili klaster prijemnih sandučeta. Da biste uključili ili isključili ove e-poruke nakon sastanka, obratite se Webex sajt administratoru.

Svako ko ima privilegije za uređivanje transkripta, može da ga preuzme, reprodukuje audio klip, uredi tekst transkripta i kreira istaknute stavke iz teksta transkripta.

Pregledajte i uredite transkript
1

Izaberite karticu Transkript na stranici sadržaja sastanka u svojoj Webex sajt.

2

Ako ste organizator sastanka ili vebinara ili organizator vam je dodelio privilegije za uređivanje privilegija za sastanak ili sadržaj vebinara, možete da uradite sledeće:

OpcijaOpis

Reprodukuj audio klip

Pređite pokazivačem preko teksta koji želite da čujete i izaberite Reprodukuj audioReprodukuj zvuk.

Uredi tekst transkripta

Pređite pokazivačem preko teksta koji želite da uredite i izaberite "Uredi transkript"Uredi transkript. Napravite promene i izaberite Sačuvaj uređivanje transkriptaSačuvaj uređivanje transkripta.

Kreiraj istaknutu stavku iz nekog teksta transkripta

Pređite pokazivačem preko teksta i izaberite "Dodaj u istaknute stavke". Tekst se dodaje na karticu Istaknute stavke kao istaknuta stavka na noti.

Preuzmi transkript

Na kartici "Transkript " izaberite ime datoteke formata koji želite da preuzmete.

Transkript možete preuzeti u WebVTT (.vtt) ili tekstualnom (.txt) formatu.

Ako vam je organizator dao privilegije samo za prikaz, možete da reprodukujete audio klipove transkripta.

Svako ko ima privilegije za transkript, može da reprodukuje audio klip i uređuje tekst transkripta.

Reprodukujte audio klip iz transkripta sastanka na kartici mobilni uređaj.
1

Dodirnite karticu Transkript na stranici Informacije o sastanku u aplikaciji.

2

Ako ste organizator sastanka ili vebinara ili ako je organizator delio sadržaj sastanka ili vebinara sa vama, možete da uradite sledeće:

OpcijaOpis

Reprodukuj audio klip

Dodirnite tekst koji želite da čujete i dodirnite Reprodukuj zvuk.

Uredi tekst transkripta

Dodirnite Uredi transkript pored teksta koji želite da uredite. Unesite promene i izaberite Sačuvaj uređivanje transkripta.

Ako vam je organizator dao samo privilegije za prikaz, i dalje možete da reprodukujete audio klipove transkripta.