Review and manage meeting transcripts
 • Webex Assistant je k dispozici v aplikacích Meetings a Webex Webinars (k dispozici pouze pro hostitele ve webinářích v zobrazení webového vysílání).

 • Kromě schůzek a webinářů je pro aplikaci Webex k dispozici také Webex Assistant Webex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

 • Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

 • Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Najděte číslo verze aplikace Webex Meetings.

 • Hostitelé mohou během schůzky nebo webináře zapnout nebo vypnout službu Webex Assistant. Můžete automaticky zapnout službu Webex Assistant kdykoli zahájíte schůzku

 • Skryté titulky nejsou ve výchozím nastavení pro hostitele nebo účastníky zapnuté, když hostitelé zapnou službu Webex Assistant. Aplikace Webex si pamatuje, zda jste na předchozí schůzce nebo webináři používali automatické titulky nebo ne. Skryté titulky se automaticky zapínají nebo vypínají pro následující titulky v závislosti na posledním použití.

 • Správci webu Webex mohou vypnout automatické e-maily po schůzce, aby se zabránilo přeplňování doručených pošt. Chcete-li tyto e-maily po schůzce zapnout nebo vypnout, kontaktujte správce webu služby Webex.

 • Můžete generovat následující typy přepisů:

  • Přepis vložený se záznamem videa. Tento přepis podporuje pouze anglický přepis.
  • Přepis, který je k dispozici na stránce webu po schůzce po dobu, po kterou je záznam zapnutý A je zapnutý nástroj Webex Assistant nebo skryté titulky. Tento přepis a jakýkoli asistent služby Webex zvýrazňují přepis podpory ve všech mluvených jazycích (viz Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase na schůzkách a webinářích a zjistěte, které jazyky máte k dispozici).
   • Chcete-li získat přístup k tomuto přepisu, přihlaste se k účtu služby Webex, klikněte na možnost Kalendář a poté vyberte možnost Zkontrolovat.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a z textu přepisu vytvářet hlavní body.

1

Přihlaste se do uživatelského centra, v navigačním panelu vyberte možnost Kalendář a klikněte na tlačítko Dokončeno.

2

Vyberte schůzku.


 

Popisek Přepis se zobrazí na schůzkách, které mají přepis.

Pokud schůzku v seznamu nevidíte, hostitel s vámi nesdílel obsah schůzky.

3

Na stránce Obsah schůzky vyberte možnost Zkontrolovat.

4

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete dělat následující:

 • Přehrát zvukový klip – najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte možnost Přehrát zvukPlay Audio.
 • Upravit text přepisu – najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte možnost Upravit přepisEdit transcript. Proveďte změny a vyberte možnost Uložit upravit přepisSave Edit Transcript.
 • Vytvořte zvýraznění z nějakého textu přepisu – najeďte myší na text a vyberte možnost Přidat k zvýraznění. Text se přidá na kartu Hlavní body jako zvýraznění Poznámka.
 • Stáhnout přepis – na kartě Přepis vyberte název souboru ve formátu, který chcete stáhnout. Stáhněte si přepis ve formátu WebVTT (.vtt) nebo text (.txt).

 

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k zobrazení, můžete si přehrát zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění pro úpravy přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

1

Na domovské obrazovce vyberte možnost Záznamy a klepněte na možnost Minulost.


 

Popisek Přepis se zobrazí na schůzkách, které mají přepis.

Pokud schůzku v seznamu nevidíte, hostitel s vámi nesdílel obsah schůzky.

2

Vyberte schůzku a na stránce Informace o schůzce klepněte na možnost Přepis .

3

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo s vámi sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete:

 • Přehrát zvukový klip – klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte naPlay Audio.
 • Upravit text přepisu – posuňte text doleva a klepněte na tlačítkoEdit transcriptvedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberteSave Edit Transcript.
 • Vytvořit hlavní bod – klepněte na text, poté klepněte na + a přidejte text jako hlavní bod. Klepnutím na možnost - odeberete text jako hlavní bod.

 

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k zobrazení, můžete si stále přehrát zvukové klipy přepisu.