Webex Assistant je k dispozici v aplikacích Schůzky a Webex Webinars (není dostupné pro webináře se zobrazením webcastu).

Kromě schůzek a webinářů je s aktualizací 41.7 k dispozici také Webex Assistant pro aplikaci Webex . Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete zde: Zjistí číslo verze Webex Meetings .

Hostitelé mohou během schůzky nebo webináře zapnout nebo vypnout službu Webex Assistant . Informace o tom, jak automaticky zapnout Webex Assistant při každém zahájení schůzky nebo webináře, viz Nastavte předvolby plánování Webex Meetings .

Správci web Webex mohou vypnout automatické e-maily po schůzce, aby nepřeplňovali doručenou poštu. Chcete-li tyto e-maily po schůzce zapnout nebo vypnout, kontaktujte správce web Webex .

Každý, kdo má oprávnění pro úpravy přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvářet z textu přepisu hlavní body.

Zkontrolujte a upravte přepis
1

Vyberte možnost přepis na kartě Obsah schůzky na vašem web Webex.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete dělat následující:

MožnostPopis

Přehrajte zvukový klip

Přejeďte myší nad textem, který si chcete přehrát, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk .

Upravte text přepisu

Přejeďte myší nad textem, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis . Proveďte změny a vyberte možnost Uložit a upravit přepisUložit a upravit přepis .

Vytvořit zvýraznění z textu přepisu

Přejeďte myší nad textem a vyberte Přidat do hlavních bodů . Text je přidán do Hlavní body jako zvýraznění poznámky.

Stáhnout přepis

Pod možností přepis vyberte název souboru ve formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo textovém (.txt).

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k zobrazení, můžete si přehrát zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění pro úpravy přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehrajte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilní zařízení.
1

Klepněte na možnost přepis na kartě Informace o schůzce stránce v aplikaci.

Další informace o navigaci na adresu Informace o schůzce stránce, viz Zobrazte obsah schůzek a webinářů vytvořených aplikací Webex Assistant for Meetings .

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo s vámi sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete:

MožnostPopis

Přehrajte zvukový klip

Klepněte na text, který si chcete přehrát, a klepněte naPřehrát zvuk .

Upravte text přepisu

Klepněte naUpravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberte možnostUložit a upravit přepis .

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze k zobrazení, můžete si stále přehrát zvukové klipy přepisu.