Webex Assistanter tilgængelig iMøderogWebex Webinars(ikke tilgængelig forwebinarer i webcast-visning).

Ud overMøderogWebinarermed 41.7-opdateringenWebex Assistanter også tilgængelig forWebex-app. Møder, der startes eller deltager fra et rum, understøtter ikkeWebex Assistant.

Webex for forvaltninger understøtter ikkeWebex Assistant.

Denne funktion kræver CiscoWebexvideoplatform version 2.0 med deltagelse i møder fra videosystemer aktiveret. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find ditWebex Meetingsversionsnummer.

Værter kan tænde eller slukke forWebex Assistantunder mødet, ellerWebinar. For automatisk at tænde forWebex Assistantnår du starter et møde ellerWebinar, se Indstil dineWebex Meetingsplanlægningspræferencer.

Webex-webstedadministratorer kan deaktivere automatiske e-mails efter mødet for at forhindre rodindbakker. For at slå disse e-mails efter mødet til eller fra skal du kontakte din Webex-webstedsadministrator.

Alle, der har redigeringsprivilegiet til afskriften, kan downloade den, afspille et lydklip, redigere afskriftsteksten og oprette højdepunkter fra afskriftstekst.

Gennemse og rediger afskriften
1

Vælg fanen Afskrift på siden Mødeindhold på dinWebex-websted.

Hvis du vil navigere til siden mødeindhold , se Se møde ogWebinarindhold oprettet afWebex AssistantforMøder.

Afskriftsfane
2

Hvis du er mødet, ellerWebinarværten eller værten gav dig redigeringsprivilegiet for mødet ellerWebinarindhold kan du gøre følgende:

ValgmulighedBeskrivelse

Afspil et lydklip

Hold markøren over den tekst, du vil høre, og vælg Afspil lydAfspil lyd.

Rediger afskriftsteksten

Hold markøren over den tekst, du vil redigere, og vælg Rediger afskriftRediger afskrift. Foretag dine ændringer, og vælg Gem Rediger afskriftGem Rediger afskrift.

Opret en fremhævning fra noget afskriftstekst

Hold markøren over teksten, og vælg Tilføj til højdepunkter. Teksten tilføjes til fanen Højdepunkter som en fremhævning.

Download afskriften

Under fanen Afskrift skal du vælge filnavnet på det format, du vil downloade.

Du kan downloade afskriften i WebVTT (.vtt) eller tekst (.txt) format.

Hvis værten gav dig skriveprivilegiet, kan du afspille lydklip af afskriften.

Alle, der har redigeringsprivilegiet til afskriften, kan afspille et lydklip og redigere afskriftsteksten.

Afspil lydklip fra dit mødeafskrift på en mobilenhed.
1

Tryk på fanen Afskrift på siden Mødeoplysninger i din app.

For yderligere oplysninger om navigation til din Mødeinfo-side, se Se møde ogWebinarindhold oprettet afWebex AssistantforMøder.

2

Hvis du er mødet, ellerWebinarværten, eller hvis værten delte mødet, ellerWebinarindhold, kan du gøre følgende:

ValgmulighedBeskrivelse

Afspil et lydklip

Tryk på den tekst, du vil høre, og tryk på Afspil lyd.

Rediger afskriftsteksten

Tryk Rediger afskrift på ved siden af den tekst, du vil redigere. Foretag dine ændringer, og vælg Gem Rediger afskrift.

Hvis værten gav dig kun visningsrettigheder, kan du stadig afspille lydklip af afskriften.