Přehled

Proces propojení stránek Cisco Webex propojí stránky Webex s Centrem kontroly Cisco Webex Control Hub a dá vám přístup k:

 • Analytice pro portfolio Cloud Collaboration, včetně systému Webex Meetings. Analytika poskytuje přístup k interaktivním vizualizacím dat, které zobrazují podrobnosti a popisy schůzek Cisco Webex. Můžete také přistupovat k datům o tom, kolik minut lidé tráví na schůzkách, o kvalitě těchto schůzek a jaký typ zvuku lidé používají.

 • Podrobným datům o odstraňování problémů, které umožňují přesně stanovit vše, co by mohlo ovlivnit kvalitu schůzky. Můžete přistupovat k datům kvality schůzek Webex, které probíhají nebo proběhly během posledních 30 dní, a podrobnostem o účastnících, kvalitě videa, kvalitě zvuku atd.

 • Poznatkům o lidech, kde se zobrazují obchodní a profesionální profily účastníků schůzky v reálném čase. Profily jednotlivých uživatelů mohou obsahovat jejich tituly, pracovní historii, odkazy na sociální média atd.

 • Výkonné rozhraní REST API, které umožňuje bezproblémovou integraci systému Webex. Chcete-li začít používat rozhraní RESTful API, použijte adresu devsupport@webex.com. Rozhraní REST API můžete použít ke správě účtu Centra kontroly Control Hub, nasazení systému Webex Teams nebo zdroje hybridních služeb systému Cisco Webex.

 • Integrace stolních a prostorových zařízení Webex. Uživatelé, kteří se přihlásili do aplikace Webex Meetings Desktop App, uvidí seznam všech stolních a prostorových zařízení Webex, zaregistrovaných v jejich organizaci. Uživatelé mohou také vyhledávat zařízení, se kterým se chtějí spojit, pomocí aplikace Webex Meetings Desktop.

Propojení stránek Webex nemění oprávnění dostupná pro administrátory ve Správě webu nebo Centru kontroly Control Hub.


Propojení systému Cisco Webex je trvalé! Administrátoři ve správě stránek Webex, kteří chtějí dokončit proces propojení webu, musí mít pro organizaci Webex, kterou chtějí propojit, plná oprávnění správce v Centru kontroly Control Hub.


Pokud již máte v Centru kontroly uživatele, propojí se s vašimi stránkami Webex kvůli lepší zkušenosti se schůzkami v Centru kontroly.

Ruční propojení stránek Webex

Ruční propojení webu Webex s Centrem kontroly prostřednictvím funkce Zaregistrovat se je dvoufázový proces. Prvním krokem je pouze propojení webu Webex s Centrem kontroly, což vám zajistí přístup k pokročilé analytice. S pomocí pokročilé analytiky v Centru kontroly můžete vytvářet denní, týdenní a měsíční přehledy a sledovat užitečné informace o metrikách účasti, používání zvuku a kvality schůzek v systémech Webex Teams a Webex Meetings. Propojení do webu Webex může trvat až 24 hodin.

Druhý krok propojí uživatele systému Webex Meetings s Centrem kontroly. Tento krok je nutný pouze v případě, že potřebujete jednoduchý způsob, jak přidat uživatele systému Webex Meetings do Centra kontroly. Uživatele systému Webex Meetings je možné přidat do Centra kontroly manuálně nebo automaticky. Po přidání uživatelů systému Webex Meetings do Centra kontroly můžete uskutečnit volitelný krok propojení účtu, který usnadní správu uživatelů v budoucnosti.

Pokud možnost propojení stránek nevidíte, obraťte se na svého manažera úspěchu zákazníka (CSM) a požádejte o její zpřístupnění. Viz Jak mohu kontaktovat manažera úspěchu zákazníka (CSM)?

Než začnete


Partnerské účty pro správu, které existují v partnerské organizaci, nelze propojit se zákaznickými organizacemi. Není-li účet propojen se zákaznickou organizací, nemůže přistupovat k nastavení propojení stránek v Centru kontroly.

Pokud nemáte existující organizaci Webex, během tohoto procesu se organizace Webex vytvoří a propojí na vaše webové stránky Webex. Budete přidáni jako plnohodnotný správce vytvořené organizace Webex.

Pokud již máte nějakou organizaci Webex, na kterou chcete svůj web Webex propojit, musíte být plnohodnotným správcem této organizace. Pokud jste pouze členem určité organizace Webex a nejste plnohodnotným správcem, nebudete moci proces propojení dokončit.

1

Přihlaste se ke správě služby Cisco Webex a klikněte na tlačítko Zaregistrovat se.

2

Zvolte:

 • Propojit do existující organizace Centra kontroly, pokud se chcete propojit do organizace Centra kontroly, kterou jste již nastavili.

 • Propojit do nové organizace Centra kontroly, pokud chcete vytvořit novou organizaci.

3

Zaškrtněte pole Přečetl/a jsem si důkladně výše uvedené informace a souhlasím s propojením svého webu Webex a vyberte možnost Propojit.

Výsledek kroku: Váš web Webex je nyní propojen s Centrem kontroly. Přihlaste se do Centra kontroly na adrese https://admin.webex.com pomocí přihlašovacích údajů pro správu webu Webex. Chcete-li povolit další služby Webex pro uživatele systému Webex Meetings, přidejte uživatele systému Webex Meetings do Centra kontroly.

Propojení uživatelů schůzek Webex s Centrem kontroly Control Hub

Proces propojení uživatelů funkce Webex Meetings poskytuje uživatelům přístup k dalším službám systému Webex. Před propojením je třeba ověřit e-mailové adresy uživatele. E-mailové adresy uživatelů, které se chystáte propojit, je možné ověřit ručně nebo automaticky. Ověření se provádí v procesu propojení v rámci úlohy 4.


Propojeným uživatelům se nepřiřadí licence ze šablony automatického přiřazení licence. Musíte jim licence přiřadit ručně.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https:/ / admin.webex.com klikněte pod upozorněním „Propojte své účty se schůzkami Webex Meetings“ na Začínáme.

Pokud se vám toto upozornění nezobrazuje, přejděte do části Služby > Zobrazit webové stránky Webex > Propojené klasické stránky, klikněte na elipsu vedle neověřených stránek a vyberte možnost Změnit způsob propojení.

2

Ověřte e-mailové adresy uživatelů jedním z těchto způsobů:

Toto je manuální postup:

 • Kliknutím na Přijmout e-mail nechte uživatele ověřit své vlastní adresy. V kroku 6 klikněte na možnost Pozvat, která odešle e-mail všem uživatelům. Toto je jediný způsob, jak ověřit e-mail uživatelů z komerční domény, například ukazka@gmail.com.

Toto je automatický proces:

 • Kliknutím na Ověřit ověřte uživatele ihned a připojte je bez ručního ověření. V tomto postupu je nutno ověřit vlastnictví e-mailových domén, ze kterých uživatele přidáváte. Je třeba nahrát do domény soubor .TXT. V tomto případě vyberte možnost ověření:

  • Chcete-li nyní doménu ověřit, použijte postup Přidat, ověřit a nárokovat doménu. Poté zvolte možnost Ověřit a Další.

  • Chcete-li doménu ověřit později, použijte možnost Podepsat dohodu a poté Další. Centrum kontroly Cisco Webex načte všechny domény do propojení. Zkontrolujte, že se propojí všechny správné domény Webex, zvolte možnost Další a dokončete průvodce propojením. Na dokončení procesu Přidat, ověřit a nárokovat doménu máte tři měsíce.

3

Vyberte možnost Spustit propojení účtů. Tím přejdete na správu webu Webex.

4

Přejděte na Správa uživatelů > Propojit s Centrem kontroly.

5

Zaškrtněte pole vedle všech uživatelů, jejichž účty chcete propojit. Všechna zaškrtávací pole můžete vybrat zaškrtnutím pole vedle položky Jméno.


 

Pokud přidáváte uživatele systému Webex Meetings v rámci ověření koncepce, vyberte nyní pouze uživatele pro ověření koncepce a pokračujte v procesu ověřování s nimi. Až budete připraveni zaregistrovat všechny ostatní uživatele ve vaší společnosti, vraťte se na tuto obrazovku, označte všechny uživatele a pokračujte krokem 6.

6

Zvolte Pozvat. V závislosti na rozhodnutí v kroku 2 tohoto procesu ověření uživatele vyvolá volba Pozvat různé události.

 • Pokud jste použili možnost Přidat, ověřit a nárokovat doménu: kliknutí na možnost Pozvat prováže uživatelské účty a umožní lidem přihlásit se ke službám Webex pomocí jejich přihlašovacích údajů k systému Webex Meetings. Žádný e-mail se neodešle a je na správci webu, aby uživatele informoval o všech nových službách, ke kterým mají přístup.

 • Pokud jste použili možnost „ověřit e-mailem“: kliknutí na Pozvat odešle e-mail. E-maily se uživatelům neodešlou, pokud je jejich doména již ověřena.


 

Kliknutím na Pozvat se vždy odešle e-mail přidaným uživatelům, kteří mají komerční e-mailovou doménu typu @gmail nebo @outlook.

Výsledek kroku: Uživatelé systému Webex Meetings jsou nyní propojeni a může trvat až 24 hodin, než se zobrazí v Centru kontroly Control Hub.

Propojení účtů uživatelů schůzek Webex s Centrem kontroly Control Hub

Propojení účtu je nastavení, v němž můžete propojit uživatele přidané ve správě stránek Webex s Centrem kontroly. Pokud toto nastavení neprovedete, budete muset přidávat nové uživatele do správy stránek Webex i do Centra kontroly, aby měli přístup ke službám systému Webex.

Uživatelé s ověřenými doménami se propojí automaticky.


Pokud se při pokusu propojit uživatele systému Webex Meetings se systémem Webex Teams s povoleným konektorem adresáře vyskytne chyba, přečtěte si tento článek.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https:/ / admin.webex.com přejděte na možnost Služby a v části Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Klikněte na propojenou aplikaci Webex a v části Detaily propojení účtu zapněte volbu Automatické propojení.

Automatické propojení stránek spuštěné společností Cisco pro webové stránky systému Webex

Všechny webové stránky systému Webex spravované v administraci webových stránek Webex se budou automaticky odkazovat na Centrum kontroly Control Hub v den, který bude oznámen zde. Stránky systému Webex se odkazují na stávající organizaci Control Hub podle:

 • názvu organizace,

 • ID organizace,

 • e-mailových adres administrátorů,

 • ověřených domén.

Jestliže neexistuje žádná organizace, na kterou by se mohly stránky systému Webex odkazovat, vytvoří se nová organizace. Chcete-li zjistit, zda stránky systému Webex dokončily proces propojení na web, přihlaste se ke správě webu a ověřte, zda je v části Informace o webu vedle Cisco Webex Control Hub uvedeno Zapsáno.

Po propojení webu se administrátoři mohou přihlásit ke stránkám Webex Meetings a ke správě stránek Webex. Administrátoři se mohou přihlásit k Centru kontroly Control Hub https://admin.webex.com pomocí stejných přihlašovacích údajů jako ke správě webu.

Uživatelé

Všichni uživatelé jsou propojeni s Centrem kontroly a neobdrží uvítací e-mail. Noví uživatelé, které přidáte po propojení stránek, musí ověřit svou e-mailovou adresu, aby se mohli propojit do Centra kontroly, a k propojení dojde do 48 hodin. Veškeré změny, které ve správě stránek v uživatelských účtech provedete, se automaticky synchronizují s Centrem kontroly.

Licence přiřazené uživatelům ve správě webu se přenášejí do Centra kontroly. Proces automatického propojení stránek nepřiřazuje žádné nové licence.

Pokud má uživatel přístup k více než jedné propojené webové stránce systému Webex, pak je pro tohoto uživatele preferovanou webovou stránkou Webex první webová stránka, která byla propojena s Centrem kontroly.