Tato funkce je k dispozici pro aplikaci Webex Meetings.


Pokud jste aplikaci Cisco Webex již nainstalovali, budete automaticky upgradována na novou verzi. Doporučujeme správcům IT přejít na konzoli Správce Google a udělit nové obory pro udělení oprávnění pro celou organizaci, jinak budou uživatelé při pokusu o naplánování schůzek webexu požádáni o autorizaci nových oprávnění. Chcete-li udělit nové obory, přihlaste se ke konzole správce Google a přejděte na Aplikace > Marketplace Apps > Nastavení pro Cisco Webex a klikněte na Odvolat přístup k datům a potom klikněte na Udělit přístup k datům.

Pokud správce nenainstaloval aplikaci Cisco Webex pro uživatele G Suite, ale přidal ji do schváleného seznamu aplikací, můžete přejít na Google Workspace Marketplace a nainstalovat aplikaci sami.

Pokud se omezení použijí na aplikace Marketplace, může správce Google přidat aplikaci Cisco Webex do schváleného seznamu aplikací nebo může vybrat Možnost Povolit uživatelům instalovat libovolnou aplikaci z webu Google Workspace Marketplace v nastavení Marketplace > Spravovat přístup kaplikacím.

Správci mohou nainstalovat aplikaci pro celou doménu prostřednictvím konzoly Správce Google. Přejděte na support.google.com a vyhledejte Install Marketplace apps .

Přejděte do aplikace Cisco Webex pro Google Workspace a klikněte na Instalovat .

Tuto stránku na Webu Tržiště Služby Google Workspace mohou zobrazit pouze uživatelé s účty Google Workspace.

Po instalaci aplikace postupujte podle pokynů v části Nastavení webu Webex v Kalendáři Google.

Pokud již nechcete plánovat schůzky Webexu a schůzky v osobních místnostech Webex přímo z Kalendáře Google nebo Gmailu, můžete odebrat integraci Cisco Webex pro Google Workspace.

Správci mohou aplikaci odinstalovat z celé domény prostřednictvím konzoly Google Admin Console. Přejděte na support.google.com avyhledejte Delete a Marketplace app z Google Workspace.

1

V Kalendáři Google vyberte v Nastavení > Nastavení.

2

V části Doplňky vedle položky Cisco Webexvyberte Možnost Nastavení > odebrat .

Kalendář Google

Před naplánováním schůzky webexu nebo schůzky v osobní místnosti Webex je nutné zadat web Webex, který bude používat s vaším účtem.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V částiPodrobnosti události vyberte Přidat konference a pak vyberteWebex meeting neboWebex Personal Room meeting.

Pokud tyto možnosti v části Přidat konference nevidíte, správce aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google nenainstaloval. Aplikaci si možná budete moci nainstalovat sami. Další informace najdete v tématu Přidání aplikace Cisco Webex z Webu Google Workspace Marketplace.

3

V části Přidat umístění se zobrazí buďAutorizace, nebovyžadováno přihlášení:

 • Pokud se zobrazí Autorizace, znamená to, že musíte autorizovat aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte Autorizovat a přejděte ke kroku 4.
 • Pokud vidíte vyžadováno přihlášení , znamená to, že používáte stejnou e-mailovou adresu pro svůj účet Webex a pro Google Workspace a že váš správce jižautorizoval aplikaci Cisco Webex pro Kalendář Google pro přístup k vašemu účtu Google. Vyberte Přihlásit se a přejděte na krok 5, abyste zadáte web Webexu, který chcete použít pro schůzky.
4

Chcete-li to autorizovat, vyberte účet Google Workspace, který chcete použít se společností Cisco Webex pro Kalendář Google.

Vyberte Povolit.

5

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.


 

Pokud jste se nehlásí dříve, budete nyní vyzváni k přihlášení. Vyberte Přihlásitse .

Ke schůzce se přidávají podrobnosti o konferencích.

6

Pokud chcete pokračovat v plánování schůzky, v části Naplánování schůzkyvyberte Storno vytvoření události.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu nebo schůzku v osobní místnosti Webex z Kalendáře Google.

Při vytváření události můžete přejít na Cisco Webex na bočním panelu a změnit nastavení schůzky, jako je alternativní hostitel nebo spoluhostovatel (weby WBS40.9 nebo novější) a typ zvuku. V kalendáři můžete změnit web Webex a šablonu schůzky z Cisco Webex na bočním panelu.

1

V Kalendáři Google vyberte Vytvořit událost.

2

V částiPodrobnosti události vyberte Přidat konference a pak vyberteWebex meeting neboWebex Personal Room meeting.

3

Přidejte název schůzky, datum a čas.

4

Pokud chcete, aby se schůzka opakovala, vyberte Neopakovat a zvolte, jak často se má schůzka opakovat a kdy má opakovací schůzka skončit.

5

Přidejte hosty.

6

Chcete-li usnadnit lidem připojení ke schůzce z místnosti nebo stolního zařízení Cisco Webex, vyberte možnosti Místnosti a vyberte zařízení místnosti, která chcete přidat. Můžete si vybrat z navrhovaných pokojů nebo vyhledat nový. Díky tomu se na zařízení před zahájením schůzky zobrazí tlačítko Připojit.

Správce vám musí nastavit účet u služby Cisco Webex Hybrid Calendar Service, abyste si mohli tímto způsobem naplánovat pokojová zařízení.

7

(Nepovinné) Upravte možnosti schůzky. Na bočním panelu vyberte Cisco Webex a zvolte šablonu schůzky, umožni účastníkům připojit se ke schůzce před hostitelem, přiřadit alternativního hostitele nebo spoluhostiteli (weby WBS40.9 nebo novější) a změnit nastavení zvuku.

8

Vyberte Uložit a pak Odeslat.

Pozvánka do kalendáře zobrazuje podrobnosti o schůzce Webexu, včetně odkazu na připojení ke schůzce. Odkaz můžete zkopírovat a sdílet s ostatními.

Pokud se schůzka opakuje a potřebujete změnit datum nebo čas jedné ze schůzek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Upravit událost , proveďte změny, vyberte Uložit > Tuto událost a vyberteOK .

Pokud se schůzka opakuje a chcete odstranit výskyt schůzky, protože budete na dovolené nebo je státní svátek, vyhledejte a vyberte tuto instanci schůzky, vyberte Odstranit událost > Tato událost a vyberte OK .

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí Kalendáře Google nebo se k ní připojit.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte odkaz v pozvánce do kalendáře v Kalendáři Google.
 • Připojte se z video systému nebo aplikace vytočením video adresy v pozvánce kalendáře.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v pozvánce kalendáře.

   

  Odkaz globálního čísla volajícího je k dispozici v pokynech pro připojení.

 • Pokud máte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, vyberte Připojit se na videoasmomu. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Webex vyberte Připojit se. Pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, zobrazí se tlačítko Připojit 5 minut před zahájením schůzky.

V Kalendáři Google můžete delegovat někoho jiného, aby vám naplánoval schůzky. Mít delegáta je užitečné v situacích, kdy se nemůžete dostat k počítači nebo pokud kalendář spravuje jiná osoba.

Delegát musí mít hostitelský účet ve schůzkách Cisco Webex.

1

Přihlaste se k webu Webex, vyberte Klasické zobrazení a vyberte MůjWebex.

2

Vyberte předvolby > plánování .

3

Do pole Oprávnění k plánování zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo několika hostitelů, kterým chcete povolit plánování schůzek vaším jménem.

4

V dolní části stránky Předvolby vyberte možnost Uložit.

5

V Kalendáři Google přejděte v částiMoje kalendáře na kalendář, pro který chcete vytvořit delegáta, a vyberte Možnosti pro > Nastavení a sdílení <calendar name="">.

6

V části Sdílet skonkrétními lidmi vyberte Přidat lidi .

7

Zadejte e-mailovou adresu jednoho nebo více hostitelů, na které chcete kalendář delegovat.

8

Vyberte pole Oprávnění, vyberte úroveň oprávnění a vyberte Odeslat.

Pokud pro schůzky používáte více webů Webex, můžete určit, který web chcete při plánování schůzek v Kalendáři Google používat.

1

V Kalendáři Google vyberte cisco webex na bočním panelu.

2

Vyberte Změnit web Webex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.

Co dělat dál

Při příštím vytvoření události se při přidání konferencí budete muset přihlásit na web Webex, který jste zadali k použití.

Gmail

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu z e-mailu v Gmailu. Můžete naplánovat schůzku s příjemci e-mailu a prodiskutovat obsah e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte Cisco Webex.

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Změňte téma schůzky a vyberte časové pásmo, datum a čas.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích "Do" a "Od" v e-mailu. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Vytvořit schůzku.

Podrobnosti o schůzce ukazují. Pokud chcete schůzku zahájit hned, vyberte Zahájit schůzku.

Po nastavení webu Webex můžete naplánovat schůzku Webexu z e-mailu v Gmailu. Můžete se okamžitě setkat s příjemci e-mailu a prodiskutovat obsah e-mailu.

1

V Gmailu vyberte e-mail a na bočním panelu vyberte Cisco Webex.

2

Vyberte Zahájit okamžitou schůzku.

3

Vyberte téma schůzky, které chcete změnit.

4

Pozvěte účastníky. Ve výchozím nastavení jsou na schůzku pozvány e-mailové adresy v polích "Do" a "Od" v e-mailu. Pokud chcete pozvat další účastníky, vyberte v části Pozvat další účastníky a zadejte jejich e-mailové adresy.

5

Vyberte Zahájit schůzku.

Je vhodné zahájit schůzku naplánovanou pomocí Gmailu nebo se k ní připojit.

Chcete-li zahájit schůzku nebo se k ní připojit, prokončte jednu z následujících akcí:

 • Na bočním panelu vyberte Cisco Webex. V části Nadcházející schůzky vyberte Zahájit nebo Připojit se vedle schůzky.
 • Vyberte odkaz v e-mailové pozvánce v Gmailu.
 • Připojte se z video systému nebo aplikace vytočením video adresy v e-mailové pozvánce.
 • Připojte se telefonicky vytočením čísla v e-mailové pozvánce.
 • Pokud máte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, vyberte Připojit se na videoasmomu. Tlačítko Připojit se zobrazí 5 minut před zahájením schůzky.
 • V aplikaci Cisco Webex Teams vyberte Připojit se. Pokud používáte službu Hybridní kalendář Cisco Webex, zobrazí se tlačítko Připojit 5 minut před zahájením schůzky.

Pokud pro schůzky používáte více webů Webex, můžete určit, který web chcete při plánování schůzek v Gmailu použít.

1

V Gmailu vyberte Cisco Webex na bočním panelu.

2

Vyberte Další akce aZměňte web Webex.

3

Zadejte web Webex, který chcete použít k naplánování schůzek, a vyberte Další.

4

Zavřete okno prohlížeče.