Chcete-li na zařízení Cisco Webex Room Navigator nakonfigurovat rezervace místností, musíte projít průvodcem spuštěním.


Jestliže chcete použít průvodce spuštění pro dříve konfigurovaný Room Navigator, zařízení musíte obnovit do továrního nastavení. Tuto možnost zobrazíte dlouhým stisknutím názvu v levém horním rohu obrazovky dotykového ovladače.

1

Dotykový ovladač spárujte se zařízením pro místnosti, jak je popsáno v části Připojení dotykového ovladače k zařízení Webex Room nebo Board přes síť (LAN).

2

Nastavte typ zařízení jako Rezervace místnosti.


Panel typu zařízení
3

Vyberte, zda se Room Navigator nachází uvnitř nebo vně místnosti.


Panel umístění

 
Toto nastavení určuje, jak jsou shromažďována a následně odeslána data snímače do řídicího centra (např. teplota, vlhkost, kvalita vzduchu). Pokud se zařízení nachází mimo pokoj, data snímače jsou oddělena od dat uvnitř pokoje.

Tovární nastavení

Chcete-li spárovat Room Navigator s jiným zařízením pro místnosti nebo jej chcete nakonfigurovat jako ovladač, možná jej budete muset obnovit do továrního nastavení.

Když je Room Navigator v režimu Rezervace místnosti , stisknutím a podržením názvu místnosti (5–6 sekund) v levém horním rohu obrazovky zobrazíte možnost obnovení do továrního nastavení.

Po klepnutí na tlačítko Tovární nastavení budete vyzváni k potvrzení výběru a následně bude Room Navigator obnoven do továrního nastavení.


Tovární nastavení