Webex Room Phone poskytuje pracovní prostředí pro spolupráci pro malé prostory a zasedací místnosti. Telefon můžete používat k hovorům, sdílení informací a spolupráci během schůzek. Připojte displej a můžete spolupracovat se všemi v místnosti.

Zařízení má dva stavy — bdělý a polobdělý. Pokud je zařízení dvě minuty nečinné, přejde do polobdělého stavu.

Zařízení probudíte, když se dotknete obrazovky LCD nebo obdržíte oznámení o hovoru či schůzce.

Telefon má jednu linku, která zvládne obsloužit až 2 hovory. Využívá čtyři vestavěné mikrofony s 360stupňovým pokrytím, takže vás lidé uslyší zřetelně až ze vzdálenosti 3 m.

Pokud používáte Webex Room Phone ve velké místnosti, zvažte dva kabelové rozšiřující mikrofony. Tyto mikrofony rozšíří dosah na 6,1 m × 10 m a 22 osob. Nejlepší je mikrofony umístit do vzdálenosti 0,91 m a 2,1 m od telefonu.


 

Doporučujeme připojit telefon k displeji HDMI, abyste plně využili všech výhod zařízení. Při připojování k displeji HDMI nebo notebooku používejte pouze dodané kabely HDMI. Nepoužívejte žádné jiné kabely ani adaptéry.

Webex Room Phone

Webex Room Phone má několik tlačítek a hardwarových funkcí, které umožňují přístup k funkcím telefonu.

Pomocí následujících obrázků určete tlačítka a hardwarové položky telefonu.

Webex Room Phone pohled shora
Webex Room Phone pohled zezadu

Následující tabulka popisuje hardwarové funkce na Webex Room Phone.

Tabulka 1. Webex Room Phone tlačítek a hardwaru

Hardwarová funkce

Účel

1. Panel LED

Označuje stav hovoru:

 • Svítící zelená – aktivní hovor

 • Blikající zelená – příchozí hovor

 • Pulzující zelená – přidržený hovor

 • Svítící červená – ztlumený hovor

2. Port rozšiřujícího mikrofonu

K tomuto portu se připojuje kabel kabelového rozšiřujícího mikrofonu.

3. Ztlumit

Zapne nebo vypne mikrofon. Když mikrofon ztlumíte, panel LED svítí červeně.

Pokud ztlumíte zvuk telefonu, ztlumí se i kabelové rozšiřující mikrofony.

4. Hlasitost

Upraví hlasitost hlasitého odposlechu a ztiší příchozí hovor.

5. Domovská obrazovka

Zobrazí hovor ,Sdílet , Schůze a připojit se k Webex Ikony. Zobrazí se pouze nakonfigurované funkce.

6. Pohotovostní LED

Označuje, kdy je zařízení v pohotovostním režimu.

7. Vstupní port HDMI

Připojí telefon k počítači.

8. Port LAN

Připojí telefon k síti.

9. Výstupní port HDMI

Připojí telefon k externí obrazovce HDMI.

Záleží na nastavení sítě, ale je možné, že Webex Room Phone budete moci používat v jednom ze dvou režimů:

 • Sdílený režim – Pro lidi, kteří sdílejí pracovní prostor nebo malou zasedací místnost. Název pracovního prostoru se zobrazí v levém horním rohu telefonu. Kalendář schůzek zobrazuje schůzky Webex pro váš pracovní prostor.

  Sdílený režim je výchozí režim, který je dostupný všem.

 • Osobní režim – Pro lidi, kteří mají vyhrazené pracovní prostory a potřebují osobní pracovní telefon. V levém horním rohu telefonu se zobrazí vaše jméno. V kalendáři schůzek se zobrazují vaše osobní schůzky Webex.

  Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje. Pokud je k dispozici osobní režim, povolte jej v nabídce Nastavení Webex adrese https://settings.webex.com/.

Domovská obrazovka Webex Room Phone umožňuje snadný přístup k funkcím.

Dostupnost funkcí závisí na způsobu připojení telefonu k síti. Pokud na domovské obrazovce nevidíte ikonu, příslušná funkce není k dispozici.

K rozpoznání ikon na domovské obrazovce použijte následující obrázky.

Webex Room Phone domovské obrazovce

Následující tabulka popisuje funkce domovské obrazovky.

Tabulka 2. Webex Room Phone ikony domovské obrazovky

Ikona

Účel

1. Sdílet

Klepnutím na možnost Sdílet můžete sdílet informace na obrazovce HDMI. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Sdílení prostřednictvím služby Webex — Sdílení obsahu ze služby Webex na obrazovce.

 • Sdílení pro hosty — sdílení informací bez účtu Webex.

 • Sdílení přes kabel — Sdílení informací pomocí kabelu HDMI.

2. Schůzky

Klepnutím na Schůzky zobrazíte seznam naplánovaných Webex schůzek nebo se ke schůzce připojíte ze svého kalendáře.

3. Levý horní roh obrazovky telefonu.

Klepnutím na levý horní roh obrazovky telefonu upravte jas obrazovky nebo přejděte do nabídky nastavení telefonu.

Zde se také zobrazuje stav telefonu. Červená tečka Označuje, že telefon nefunguje a vyžaduje pozornost správce.

4. Volání

Klepnutím na položku Hovor můžete uskutečnit hovor nebo zobrazit seznam posledních hovorů.

5. Připojit se ke službě Webex

Klepnutím na Připojit se k Webexu se připojíte ke schůzce Webexu.

Když telefon několik minut nepoužíváte, přepne se do pohotovostního režimu, aby šetřil energii a prodloužil životnost zařízení. Do tohoto režimu přejde zařízení i displej HDMI.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

Pohotovostní režim má tři fáze:

 • Nečinnost — telefon i obrazovka jsou vzhůru, ale nepoužívají se.

 • Polobdělost — pokud je aktivováno digitální značení, zobrazují se na obrazovce displeje reklamy nebo oznámení vaší společnosti. V opačném případě se zobrazí výzva ke klepnutí na obrazovku telefonu nebo ke spuštění aktivity.

 • Spánek — Telefon i displej jsou tmavé. Kontrolka LED pohotovostního režimu svítí bíle.

V závislosti na konfiguraci telefonu přejde telefon do pohotovostního režimu, pokud nastane jedna z následujících podmínek:

 • Po dobu dvou minut nepřijde žádný příchozí hovor nebo se po dobu dvou minut nedotknete dotykového displeje LCD.

 • V příštích 30 minutách nejsou naplánovány žádné schůzky

 • Žádná spárovaná zařízení

Pro volání Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) pomocí Řídicího centra a Webex Calling s Centrem řízení správci konfigurují tuto funkci z Řídicího centra s parametrem Pohotovostní režim .

Ale pro Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Volání této funkce je součástí firmwaru telefonu a nevyžaduje konfiguraci.

Pokud se budete nacházet mimo svůj pracovní stůl, přepněte zařízení do pohotovostního režimu. To pomáhá šetřit energii a prodlužovat životnost zařízení.

Telefon se probudí, když přijmete hovor nebo se dotknete obrazovky LED. Pokud máte aktivní hovor, nemůžete zařízení přepnout do režimu spánku.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

Klepněte na možnost Nastavení.

3

Vyberte možnost Pohotovostní režim.

Pokud je telefon uspaný, musíte jej před uskutečněním hovoru nebo použitím funkce probudit.

V závislosti na konfiguraci zařízení proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na obrazovku telefonu.
 • Připojte kabel HDMI.
 • Spusťte bezdrátové sdílení.
 • Vstupte do místnosti s notebookem.
 • Přijměte hovor nebo oznámení o nadcházející schůzce.

Zařízení se upgraduje na nový firmware, jakmile budou k dispozici nové funkce. K tomuto upgradu dojde při první aktivaci zařízení nebo když je upgrade k dispozici a zařízení je nečinné.

Když nastane čas, aby zařízení upgradovalo, zobrazí se na zařízení oznámení o upgradu a spustí se časovač. Pokud neprovedete žádnou akci, bude upgrade pokračovat. Pokud jste však zaneprázdněni, můžete upgrade odložit o 6 hodin.

Kritické aktualizace nelze odkládat.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

Klepnutím na tlačítko Odložit upgrade odložíte na později.

Chcete-li nainstalovat aktuální verzi firmwaru, proveďte upgrade telefonu z části O tomto zařízení. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

V této nabídce můžete také zobrazit aktuální verzi firmwaru a další informace týkající se firmwaru.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

Přejděte do nabídky Nastavení > O tomto zařízení.

3

Přejděte dolů a klepněte na tlačítko Upgradovat.

Telefon podporuje volitelnou sadu se dvěma kabelovými rozšiřujícími mikrofony. Mikrofony mohou být od telefonu vzdálené až 2,13 metru. Nejlepší je mikrofony umístit do vzdálenosti 0,91 m a 2,1 m od telefonu.

1

Připojte konec kabelu mikrofonu do portu na boční straně telefonu.

2

Umístěte mikrofon na požadované místo.

Následující obrázek zobrazuje instalaci kabelového rozšiřujícícho mikrofonu.

Wired Expansion Microphone Installation
Instalace kabelových rozšiřujících mikrofonů

Chcete-li telefon využít na maximum, použijte jej s aplikací Webex. Jakmile se připojíte, můžete spolupracovat se svými kolegy sdílením nápadů a pořádáním schůzek.

Další informace naleznete v tématu "Aplikace Webex se automaticky připojuje k pokojovým a stolním zařízením" ( https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) nebo "Použití aplikace Webex Meetings pro stolní počítače" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

K čištění Webex Room Phone používejte pouze suchý měkký hadřík a jemně otřete telefon a obrazovku telefonu. Neaplikujte kapaliny ani prášky přímo na telefon. Stejně jako u veškeré elektroniky, která není odolná proti povětrnostním vlivům, mohou kapaliny a prášky poškodit součásti a způsobit poruchy.

Záruka na hardware a služby se řídí zvláštními podmínkami platnými v záruční době.

Formální prohlášení o záruce a další záruční a licenční smlouvy týkající se softwaru společnosti Cisco jsou dostupné zde: Záruky na produkty.