I Cisco Webex Room Phone finns det en samarbetsfunktion för miniutrymmen och mindre mötesrum. Du kan använda telefonen för att ringa samtal, dela information och samarbeta under möten. Anslut en skärm så kan du samarbeta med alla i rummet.

Enheten har två lägen – vaket och halvvaket. När enheten varit passiv i två minuter övergår den till halvvaket läge.

Du aktiverar enheten när du rör på LCD-skärmen eller får ett samtal eller en mötesavisering.

Telefonen har en linje som hanterar upp till 2 samtal. Fyra inbyggda mikrofoner med 360 graders täckning används så att alla hör dig tydligt på upp till 3 meters avstånd.

Om du använder Cisco Webex Room Phone i ett stort rum passar de två kabelanslutna mikrofonerna bäst. Dessa mikrofontillbehör ökar täckningen till 6,1 m x 10 m för upp till 22 personer. För bästa resultat placerar du mikrofonerna mellan 0,9 m och 2,1 m från telefonen.


Vi rekommenderar att du ansluter telefonen till en HDMI-skärm så att du får alla fördelarna med enheten. Använd endast de medföljande HDMI-kablarna när du ansluter till en HDMI-skärm eller en bärbar dator. Använd inte andra kablar eller adaptrar.

Bild 1. Cisco Webex Room Phone
Vy uppifrån av Cisco Webex-konferenstelefon med startskärm

I Cisco Webex Room Phone finns det flera knappar och maskinvarufunktioner som ger tillgång till telefonens funktioner.

Använd följande bilder för att identifiera de viktiga knapp- och maskinvarufunktionerna.

Bild 2. Cisco Webex Room Phone sedd uppifrån
Bildtexter: Nummer 1 pekar på LED-lamporna. Nummer 2 pekar på portarna för den kabelanslutna mikrofonen. Nummer 3 pekar på ljudavstängningsknappen. Nummer 4 pekar på volymknappen. Nummer 5 pekar på startskärmen. Nummer 6 pekar på LED-lampan för Vänteläge.
Bild 3. Cisco Webex Room Phone sedd bakifrån
Bildtexter: Nummer 6 pekar på datorns HDMI-port. Nummer 7 pekar på LAN-porten. Nummer 8 pekar på skärmens HDMI-port.

Följande tabell beskriver maskinvarufunktionerna i Cisco Webex Room Phone.

Tabell 1. Cisco Webex Room Phone Knappar och maskinvara

Maskinvarufunktioner

Syfte

1. Lysdiod

Anger samtalsstatus:

 • Grönt fast sken – aktivt samtal

 • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

 • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

 • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2. Port för mikrofon

Den kabelanslutna mikrofonen ansluts via porten.

3. Ljud av

En mikrofon med ett snedstreck genom

Aktiverar och inaktiverar mikrofonen. När du tystar mikrofonen lyser LED-lampan röd.

Om du tystar telefonen är den kabelanslutna mikrofonen också tystad.

4. Volym

volymikon med en minussymbol på vänster sida och ett plustecken på höger sida

Justerar högtalartelefonens volym och tystar ett inkommande samtal.

5. Startskärm

Visar ikonerna Samtal Grön samtalsikon, Dela Blå delningsikon, Möten Orange mötesikon och Delta i Webex Blå Webex-ikon. Du ser bara de konfigurerade funktionerna.

6. LED-lampan för Vänteläge

Visar när enheten är i Vänteläge.

7. HDMI-in-port

Ansluter telefonen till datorn.

8. LAN-port

Ansluter din telefon till ett nätverk.

9. HDMI-ut-port

Ansluter telefonen till den externa HDMI-skärmen.

Beroende på hur nätverket har konfigurerats kan du använda Cisco Webex Room Phone i ett av följande två lägen:

 • Delat läge – för personer som delar ett arbetsplats eller ett miniutrymme. Namnet på din arbetsyta visas i det övre vänstra hörnet på telefonen. Din möteskalender visar Webex-möten för din arbetsyta.

  Delat läge är standardläget och det är tillgängligt för alla.

 • Personligt läge – för personer som har särskilda arbetsplatser och kräver en personlig arbetstelefon. Du ser ditt namn i telefonens övre vänstra hörnet. Din möteskalender visar dina personliga Webex-möten.

  Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den. Om det personliga läget är tillgängligt kan du aktivera det i inställningarna för Cisco Webex på https://settings.webex.com/.

På startskärmen för Cisco Webex Room Phone får du enkelt tillgång till dina funktioner.

Funktionernas tillgänglighet beror på hur telefonen ansluts till nätverket. Om du inte ser någon ikon på startskärmen är funktionen inte tillgänglig för dig.

Följande siffror identifierar ikonerna på startskärmen.

Bild 4. Cisco Webex Room Phone startskärm
Bildtexter: Nummer 1 pekar på delningsikonen. Nummer 2 pekar på mötesikonen. Nummer 3 pekar på det övre vänstra hörnet på telefonskärmen. Nummer 4 pekar på samtalsikonen. Nummer 5 pekar på ikonen för att ansluta till Webex.

Följande tabell beskriver funktionerna på startskärmen.

Tabell 2. Cisco Webex Room Phone ikoner på startskärmen

Ikon

Syfte

1. DelaBlå delningsikon

Knacka på Dela för att dela information på en HDMI-skärm. Välj ett av följande alternativ:

 • Dela via Webex – dela innehåll från Webex till skärmen.

 • Gästdelning – dela information utan ett Webex-konto.

 • Kabeldelning – dela information med en HDMI-kabel.

2. Möten Orange mötesikon

Knacka på Möten för att visa en lista med schemalagda Webex-möten eller för att ansluta till ett möte från kalendern.

3. Övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

Knacka i övre vänstra hörnet på telefonens skärm för att justera skärmens ljusstyrka eller öppna menyn med telefoninställningar.

Din telefonstatus visas också här. En röd punkt Röd punktikon visar att telefonen inte fungerar och att en administratör behöver åtgärda problemet.

4. Ring Grön samtalsikon

Knacka på Samtal för att ringa ett samtal, visa en lista över de senaste samtalen.

5. Delta i Webex Blå Webex-ikon

Knacka på Delta i Webex för att delta i ett Webex-möte.

Om du inte har använt din telefon på flera minuter aktiveras vänteläget för att spara energi och förlänga enhetens livslängd. Läget aktiveras på både enheten och HDMI-skärmen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Vänteläget har tre stadier:

 • Passiv – både telefonen och skärmen är aktiva, men används inte.

 • Halvvaken – om digital skyltning är aktiverad visas företagets reklam eller meddelande på skärmen. Annars ser du en uppmaning om att knacka på telefonskärmen eller starta en aktivitet.

 • Viloläge – både telefonen och skärmen är nedsläckta. LED-lampan för vänteläge lyser vit.

Beroende på telefonens konfiguration aktiveras vänteläge om något av följande inträffar:

 • Inga inkommande samtal på två minuter eller ingen beröring på LCD touchscreen på två minuter

 • Inga schemalagda möten de kommande 30 minuterna

 • Inga parkopplade enheter

För Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)-samtal med Cisco Webex Control Hub och Cisco Webex Calling med Control Hub konfigurera administratören denna funktion från Control Hub med parametrar för vänteläge.

Sätt din enhet i vänteläge när du är borta från skrivbordet. Detta hjälper till att spara energi och förlänga enhetens livslängd.

Telefonen vaknar när du får ett samtal eller rör vid LED-skärmen. Du kan inte aktivera enhetens viloläge under ett aktivt samtal.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Välj Vänteläge.

Om telefonen befinner sig i viloläge måste du aktivera den innan du kan ringa ett samtal eller använda en funktion.

Beroende på enhetens konfiguration gör du något av följande:

 • Trycker på telefonens skärm.
 • Ansluter en HDMI-kabel.
 • Startar en trådlös delning
 • Går in i rummet med hjälp av datorn.
 • Tar emot ett samtal eller en avisering om ett kommande möte.

Telefonen uppgraderar till ny inbyggd programvara när nya funktioner blir tillgängliga. Uppgraderingen sker när du aktiverar telefonen för första gången eller när en uppgradering är tillgänglig och telefonen är passiv.

När det är dags för telefonen att uppgraderas visas ett uppgraderingsmeddelande på telefonen och en 30-sekunderstimer startas. Om du inte gör någonting fortsätter uppgraderingen. Men om du är upptagen kan du senarelägga uppgraderingen 6 timmar.

Du kan inte skjuta upp viktiga uppgraderingar.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Tryck på Senarelägg för att skjuta upp uppgraderingen.

Om du vill installera den senaste versionen av den fasta programvaran uppgraderar du telefonen från Om den här enheten. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Du kan även se din nuvarande version och annan information kopplad till fast programvara på samma meny.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Navigera till Inställningar > Om den här enheten.

3

Bläddra neråt och tryck på Uppgradera nu.

Telefonen har stöd för valfria kit med två kabelanslutna mikrofoner. Du kan placera mikrofonerna upp till 2,1 m från telefonen. För bästa resultat placerar du mikrofonerna mellan 0,91 m och 2,1 m från telefonen.

1

Sätt i mikrofonkabeln i porten på telefonens sida.

2

Förläng mikrofonkabeln till önskat läge.

I följande figur visas installation av en kabelansluten förlängningsmikrofon.
Bild 5. Installera kabelanslutna förlängningsmikrofoner
Installera kabelanslutna förlängningsmikrofoner